14:56 25/05/2021

Thị giá 39.800 cổ phiếu, SSI bán cổ phiếu ESOP và cổ phiếu quỹ giá 10.000 đồng cho nhân viên

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và bán cổ phiếu quỹ...

ĐHĐCĐ thường niên 2021 của SSI đã thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ.
ĐHĐCĐ thường niên 2021 của SSI đã thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ.

Theo đó, SSI dự kiến phát hành 7,5 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1,161% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/5 đến ngày 3/6/2021.

Đồng thời, SSI cũng có quyết định bán tối đa 1,554 triệu cổ phiếu cổ phiếu quỹ (trên tổng số 2 triệu cổ phiếu quỹ) cho cán bộ nhân viên, nhằm gắn kết lợi ích nhân viên và bổ sung vốn lưu động. Thời gian giao dịch dự kiến vào ngày 3/6/2021, thông qua phương thức bán trực tiếp cho người lao động đáp ứng điều kiện.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu - thấp hơn rất nhiều so mới thị giá trên thị trường là 39.800 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên chào bán chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành của từng đợt.

Qua đó, SSI cũng công bố danh sách giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đăng ký mua tổng cộng 2,34 triệu cổ phiếu - trong đó đăng ký mua nhiều nhất là ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 900.000 cổ phiếu; ông Nguyễn Hồng Nam - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/ Người được uỷ quyền CBTT và là em trai Chủ tịch đăng ký mua 700.000 cổ phiếu...

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của SSI đã thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ. Theo đó, SSI sẽ phát hành tối đa 442,7 triệu cổ phiếu - trong đó: công ty sẽ phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 6:2), tối đa là 219,1 triệu cổ phiếu; Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 6:1), tối đa 109,55 triệu cổ phiếu; Chào bán cổ phần riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phương án chi tiết, tối đa hơn 104 triệu cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu ESOP, tối đa 10 triệu cổ phiếu.

Mục đích tăng vốn của SSI nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và cho vay kỹ quỹ. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2021 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công lên mức 11.000 tỷ đồng.

Năm 2021, SSI dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 5.263 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.870 tỷ đồng.