19:04 06/06/2021

SSI phát hành xong 7,5 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng, sếp và người nhà nhận 1/3

An Nhiên

Tổng số lượng cổ phiếu ESOP thành viên chủ chốt của SSI mua là 2,34 triệu cổ phiếu, chiếm  31,2% lượng ESOP phát  hành...

Ông  Nguyễn  Duy  Hưng  - Chủ  tịch  HĐQT  SSI.
Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa phát hành thành công 7,5 triệu cổ phiếu ESOP mệnh giá 10.000 đồng, bằng 1/5 thị giá SSI (hiện tại 48.750 đồng) cho người lao động do Hội đồng quản trị lựa chọn. Cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Có 184 người được mua số 7,5 triệu cổ phiếu ESOP nói trên. Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT mua 900.000 cổ phiếu, con trai của ông Hưng là Nguyễn Duy Khánh - Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. 3 thành viên HĐQT khác đăng ký mua 760.000 cổ phiếu. Các Giám đốc tài chính, em dâu của giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty cũng đăng ký mua vào.

Tổng số lượng cổ phiếu ESOP thành viên chủ chốt của SSI mua là 2,34 triệu cổ phiếu, chiếm  31,2% lượng ESOP phát  hành.

Số  lượng cổ phiếu Esop phát  thành  công  cho  ban  lãnh  đạo  SSI.
Số  lượng cổ phiếu Esop phát  thành  công  cho  ban  lãnh  đạo  SSI.

HĐQT SSI cũng vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, SSI dự kiến phát hành hơn 219 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu này sẽ được phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền là 6:2 cho các cổ đông tại ngày chốt danh sách. Cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 6 quyền sẽ được nhận thêm 2 cổ phần mới.

Ngoài ra, SSI cũng lên kế hoạch chào bán thêm tối đa hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 6:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 6 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của SSI khoảng 79%.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của SSI đã thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ tương  ứng  với  các  dự  kiến  ở  trên. Mục đích tăng vốn của SSI nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và cho vay kỹ quỹ. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2021 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công lên mức 11.000 tỷ đồng.

Vào ngày 15/7 tới đây, SSI sẽ thanh toán hơn 649 tỷ đồng cổ tức bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 16/6.

Năm 2021, SSI dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 5.263 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.870 tỷ đồng. Kết  thúc  quý 1, công ty chứng khoán này đã đạt được doanh thu thuần hơn 1.505 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 530 tỷ đồng, hoàn thành trên 28% kế hoạch đã đề ra.