14:31 24/04/2021

Giá giảm, lãnh đạo và cổ đông lớn "đua nhau" bán cổ phiếu CII

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.

Sơ đồ giá cổ phiếu CII từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu CII từ đầu năm 2021.

Theo đó, nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital vừa tiếp tục bán thêm 289.900 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 13.689.988 cổ phiếu (chiếm 9,05% vốn điều lệ) còn xuống 13.400.088 cổ phiếu (chiếm 8,93% vốn điều lệ). Giao dịch được thực hiện ngày 22/4 bởi quỹ Amersham Industries Limited.

Trước đó, ngày 16/4, nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital đã bán ra 658.700 cổ phiếu CII, ngày 19/4, bán thêm 2.273.000 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, một loạt lãnh đạo CII cũng đăng ký bán ra cổ phiếu CII. Cụ thể: ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại CII, đã bán thành công 1,7 triệu cổ phiếu CII từ ngày 8 đến ngày 9/4. Sau giao dịch, ông Hoàng đã giảm sở hữu tại CII xuống 793.186 cổ phiếu, chiếm 0,33%.

Bà Nguyễn Quỳnh Hương, Giám đốc quản lý vốn, đã bán thành công 250.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu còn 4 cổ phiếu và bà Nguyễn Thị Thu Trà, Giám đốc tài chính đã bán toàn bộ 557.054 cổ phiếu. Hai giao dịch trên được thực hiện theo phương thức thoả thuận vào ngày 8/4.

Ông Nguyễn Trường Hoàng, Giám đốc dự án đăng ký bán hết 71.000 cổ phiếu CII, chiếm 0,03% và giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/4 đến ngày 7/5, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Mới đây, CII đã công bố báo cáo kiểm toán năm 2020 với doanh thu đạt 5.374,1 tỷ đồng, tăng hơn 196% so với cùng kỳ (1.813 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 472 tỷ đồng, tăng 2,9% so với thực hiện trong năm 2019 (458,9 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của CII tăng gần 300 tỷ lên 29.547 tỷ đồng - trong đó, nợ phải trả tăng từ 20.624 tỷ lên 21.761 tỷ đồng và nợ dài hạn tăng từ 9.071 tỷ lên 13.468 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 2.434 tỷ xuống 2.310 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển tăng từ 228 tỷ lên gần 246 tỷ đồng.

Trong năm 2020, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng 19,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.734,6 tỷ đồng và chiếm 56,1% tổng nguồn vốn. Được biết, cuối năm 2019 tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn chỉ chiếm 47,4%.

Sang năm 2021, CII dự kiến doanh thu đạt 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 615 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu CII từ đầu tháng 4 chứng kiến nhiều phiên giảm điểm. Tuy nhiên, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/4, giá cổ phiếu CII tăng nhẹ lên 21.350 đồng/cổ phiếu.