11:32 06/04/2021

Thanh khoản trên HNX tăng 47% so với tháng trước

Hà Anh

Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 3 đạt hơn 338,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với cuối tháng 2/2021

Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 356 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 136 nghìn tỷ đồng.
Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 356 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 136 nghìn tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 3 tiếp tục có diễn biến sôi động.

Cụ thể: tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng, chỉ số HNX Index đạt 286,67 điểm, tăng 15,03% so với cuối tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,65 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 158 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2.517,5 tỷ đồng/phiên, tăng 47% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 3 đạt hơn 338,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với cuối tháng 2/2021.

Chỉ số giá cổ phiếu của tất cả các ngành đều tăng điểm, trong đó chỉ số ngành Tài chính tăng mạnh nhất 113,22 điểm (27,19%) đạt 529,66 điểm; chỉ số ngành Công nghiệp tăng 22,26 điểm (9,58%) đạt 254,58 điểm, và ngành Xây dựng tăng 18,87 điểm (8,17%) đạt 249,70 điểm.

Về chỉ số quy mô, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tăng 59,08 điểm (21,86%) đạt mức 329,33 điểm tại thời điểm cuối tháng 3/2021, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức tăng 54,34 điểm (9,14%) đạt 649,02 điểm.

HNX cho biết có 5 mã cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất trên thị trường gồm: KTT tăng 219,57%; SPI tăng 147,27%; ITQ tăng 122,58%; ART tăng 94,12% và APP tăng 83,33%.

Bên cạnh đó, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 3/2021 gồm có: SHB với 922.820.307 cổ phiếu; PVS với 285.183.677 cổ phiếu; KLF với 244.255.547 cổ phiếu; HUT với 191.504.539 cổ phiếu và SHS với 191.008.123 cổ phiếu.

Cũng trong tháng 3 này, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 45 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 840 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 354 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 494 tỷ đồng. Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 140 tỷ đồng.

Theo đó, 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 3/2021 gồm: SHB với 4.469.800 cổ phiếu; PVS với 2.200.666 cổ phiếu; NVB với 2.001.300 cổ phiếu; SHS với 528.900 cổ phiếu và VCS với 490.500 cổ phiếu;

Đồng thời, 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất tháng 3/2021 gồm: PVS với 7.838.500 cổ phiếu; CEO với 2.144.800 cổ phiếu; BVS với 1.449.200 cổ phiếu; APS với 1.231.700 cổ phiếu; SHS với 1.141.410 cổ phiếu.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 tăng 113% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 2.390 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 41,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,43% khối lượng giao dịch và 71,53% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về quy mô thị trường, tháng 3/2021, HNX có 3 doanh nghiệp niêm yết mới, đồng thời có 3 doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu với số lượng niêm yết bổ sung đạt 37,31 triệu cổ phiếu. 

Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 356 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 136 nghìn tỷ đồng.