10:13 24/04/2021

Lỗ luỹ kế vượt vốn chủ sở hữu, NGC bị huỷ niêm yết trên HNX

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 21/05/2021 tới là ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HNX).

Sơ đồ giá cổ phiếu NGC trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu NGC trên HNX.

Theo đó, gần 2,3 triệu cổ phiếu NGC bị huỷ nhiêm yết trên HNX từ ngày 21/5 tới và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 20/5. Nguyên nhân là do công ty đã có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại BCTC có kiểm toán năm 2020, thuộc diện huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1, Điều 120 Nghị định 155/2020-NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trước đó, kiểm toán có giải trình ý kiến ngoại trừ và vấn đề nhận mạnh của Báo cáo kiểm toán độc lập. Cụ thể: khách hàng nước ngoài mua sản phẩm công ty là hơn 960 triệu; khách hàng nước ngoài bán nguyên liệu hơn 315 triệu và khoản chi vượt quỹ tiền lương chưa tính vào chi phí là hơn 3,55 tỷ đồng.

Bên kiểm toán cũng nhấn mạnh đến ngày 31/12/2020, công ty lỗ luỹ kế vượt vốn chủ sở hữu hơn 8 tỷ và nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn do sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn với số tiền là gần 45,3 tỷ đồng.

Đây là khoản mất cân đối vốn còn tồn tại phát sinh từ khi công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu Cảng cá Tắc Cậu, tỉnh Kiên Giang do tại thời điểm đầu tư không được ngân hàng tài trợ vốn vay dài hạn nên công ty phải dùng vốn ngắn hạn để tất toán khoản vay trung hạn làm phát sinh tình trạng mất cân đối có cấu nguồn vốn.

Đồng thời, tình trạng mất cân đối vốn từng bước đã được khắc phục. Cụ thể: BCTC kiểm toán năm 2016: 26,2 tỷ; BCTC kiểm toán năm 2017: 23,027 tỷ đồng và BCTC kiểm toán năm 2018: 18,999 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến năm 2020 tại Báo cáo kiểm toán, tình trạng mất cân đối vốn tăng lên gần 45,3 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và năm 2020 bị lỗ.

Mới đây, HĐQT công ty vừa bãi nhiệm ông Huỳnh Châu Sang - Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 4 (2021-2025).