13:25 24/04/2021

Giá dầu thô tăng, Lọc hoá dầu Bình Sơn báo lãi hơn 1.848 tỷ đồng

N.Anh -

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (mã BSR-UpCOM) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ so với do giá dầu thô (Date Brent) tăng cao...

Sơ đồ giá cổ phiếu BSR
Sơ đồ giá cổ phiếu BSR

Theo đó, BRS ghi nhận doanh thu thuần đạt 21.048 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ (17.991 tỷ đồng); lãi gộp đạt 2.040 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lỗ gần 1.991 tỷ đồng.

Trong kỳ, BSR ghi nhận có gần 200 tỷ đồng từ hoạt động tài chính. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm đáng kể từ 244 tỷ đồng xuống còn 132 tỷ đồng; chi phí bán hàng hàng từ 164 tỷ lên gần 194 tỷ đồng.

Kết quả, BSR báo lãi sau thuế đạt 1.848,4 tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lãi 1.856 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lỗ 2.330 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 1/2020 BSR ngoài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi giá dầu giảm sâu thì còn chịu tác động bởi dịch Covid – 19, nhu cầu sản phẩm hóa dầu trong nước giảm rất mạnh, các khách hàng của BSR gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm, tồn kho tăng cao.

Sang quý 1/2021 giá dầu thô tăng từ 49,86 USD/thùng bình quân tháng 12/2020 lên 65,63 USD/thùng bình quân tháng 3/2021 đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, ngoài ra khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính trong quý này tốt hơn cùng kỳ.

Năm 2021, dựa trên kịch bản giá dầu 45 USD/thùng, BSR đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 70.898,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 870 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1/2021, BSR đã hoàn thành được 29,7% mục tiêu về doanh thu và đã vượt 113% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021.