14:40 25/09/2021

Giảm đóng hơn 700 tỷ đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Phúc Minh

Tính đến hết ngày 23/9, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 588 đơn vị với 105.582 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 727,2 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm.

Trong đó, đối với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tính đến hết ngày 23/9, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 588 đơn vị với 105.582 lao động tạm dừng đóng với số tiền 727,2 tỷ đồng tại 52/63 tỉnh, thành phố.

Đồng thời, đã xác nhận danh sách cho 1.410.621 lao động của 43.004 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm: 1.103.082 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 39.344 đơn vị; 189.378 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 2.523 đơn vị; 1.308 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 17 đơn vị.

Ngoài ra, có 56.308 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 748 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 37.598 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 207 đơn vị.

Có 22.947 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 165 đơn vị.

Còn tại Hà Nội, theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, kết quả từ đầu tháng 7/2021 đến hết ngày 23/9, toàn thành phố đã có khoảng 3 triệu lượt người được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ an sinh với kinh phí gần 1.300 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách là hơn 921 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa gần 379 tỷ đồng.

Cụ thể, về gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ đã đến với 1,656 triệu người. Kinh phí đã phê duyệt hỗ trợ là hơn 626 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách.

Trong đó, với chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đã có 89.501 đơn vị với 1,423 triệu lao động được hưởng, tổng số tiền thực hiện hỗ trợ giảm đóng là 147,3 tỷ đồng.

Với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, có 7.944 hộ được hỗ trợ với số tiền 23,83 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đã đến với 4.129 lượt lao động với số vốn cho vay là 18,25 tỷ đồng. Riêng nhóm lao động tự do, đã có 178.053 lao động được hỗ trợ với tổng số tiền 267,07 tỷ đồng.