14:21 21/12/2011

Giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ ASEAN

Y Nhung

Từ 1/1/2012, nhiều hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN vào Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế 0 – 10%

Cao su và sản phẩm cao su từ ASEAN nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được áp mức thuế 0% từ 1/1/2012.
Cao su và sản phẩm cao su từ ASEAN nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được áp mức thuế 0% từ 1/1/2012.
Từ 1/1/2012, thuế nhập khẩu đối với nhiều hàng hóa từ ASEAN vào Việt Nam sẽ giảm đáng kể so với trước đó.

Theo thông tư số 161/2011/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, các mặt hàng thuộc các ngành đẩy nhanh hội nhập (PIS) với khoảng 1.600 dòng gồm: thuỷ sản, cao su và sản phẩm cao su, dệt may, sản phẩm công nghệ thông tin, thiết bị và sản phẩm y tế, gỗ và sản phẩm gỗ, điện tử.... sẽ giảm thuế xuống mức 0% vào năm 2012 (trong Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008, thuế suất trong năm 2012 của các mặt hàng này là 5%).

Các mặt hàng nông nghiệp nhạy cảm tiếp tục cắt giảm thuế có 44 dòng là các sản phẩm: thịt gà, chanh bưởi, thóc gạo, thịt hộp... từ các mức 20% - 10%, giảm xuống 10% - 5%.

Ngoài ra, thông tư trên còn yêu cầu đưa các mặt hàng xăng dầu vào thực hiện cam kết giảm thuế gồm 32 mặt hàng, với mức thuế suất theo lộ trình đã được các Bộ trưởng kinh tế ASEAN thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN tháng 8/2010.

Như vậy, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (ATIGA) sẽ thực hiện giảm thuế đối với khoảng 1.800 dòng thuế, chiếm khoảng 19% dòng thuế. Mức thuế suất bình quân thực hiện năm 2012 - 2014 giảm dần từ 1,88% vào năm 2012, xuống 1,77% vào 2013 và đạt 1,69% vào năm 2014.
 
Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi thuế suất ATIGA quy định tại thông tư thì hàng hoá phải được nhập khẩu từ các nước ASEAN, có hàm lượng ASEAN từ 40% trở lên và có C/O mẫu D hợp lệ. Hàng hoá được sản xuất tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa, nếu đáp ứng đủ các quy định về xuất xứ và có C/O mẫu D hợp lệ do Bộ Công Thương cấp cũng được hưởng ưu đãi ATIGA.