10:03 07/07/2022

Hà Nội điều chỉnh giảm 16 dự án thu hồi đất năm 2022

Thanh Xuân -

Theo đó, Hà Nội điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 35/NQ HĐND của HĐND thành phố như sau: 16 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích 59,13 ha và 2 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 với diện tích 1,65ha.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn.

Theo đó, Hà Nội điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 35/NQ HĐND của HĐND thành phố như sau: 16 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích 59,13 ha và 2 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 với diện tích 1,65ha.

Điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Cụ thể, điều chỉnh tăng về quy mô, diện tích đất thu hồi tại 59 dự án với diện tích 48,85 ha và diện tích đất trồng lúa tại 60 dự án với diện tích 63,2 ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 7 dự án với diện tích 2,04 ha và diện tích đất trồng lúa tại 1 dự án với diện tích 0,76 ha.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng điều chỉnh tên dự án, đơn vị đăng ký, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi và đất trồng lúa) tại 21 dự án. Bên cạnh đó, bổ sung danh mục 379 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích và 185 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, thành phố quy định: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP. Hà Nội thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022 của HĐND thành phố; các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng năm 2022.