14:42 29/12/2022

Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 200.000 lao động trong năm 2022

Nhật Dương -

Số lao động được giải quyết việc làm tại Hà Nội trong năm 2022 đạt hơn 200.000 người, vượt kế hoạch năm, tăng hơn 10% so với năm 2021…

Tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm.
Tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 203.000 lao động, đạt 126,9% kế hoạch giao trong năm, tăng 13% so với năm 2021.

Cũng trong năm 2022, thành phố đã tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 70.200 người với kinh phí hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho khoảng 1.600 người với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Số lượng người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tương đương so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,18%, đạt kế hoạch dưới 4% mà thành phố đã đề ra từ đầu năm.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, để đạt được các kết quả này thành phố đã chỉ đạo các sở ngành liên quan quyết liệt thực hiện 5 nhóm giải pháp gồm: Nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm; nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nhóm giải pháp phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm; nhóm giải pháp về tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động; nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn thành phố vẫn chưa đồng bộ với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nhiều người dân có nhu cầu chuyển đổi nghề, tìm việc làm mới, đặc biệt sau đợt dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một bộ phận chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, hệ thống dịch vụ xã hội còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, năm 2023 thành phố đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 lao động trên địa bàn, tăng 2.000 người so với năm 2022 (năm 2022 mục tiêu tạo việc làm cho 160.000 lao động).

Trước mắt, Sở sẽ tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp và đời sống người lao động, nhất là người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Từ đó, góp phần quan trọng duy trì sự ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội, TP. Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội và quản trị xã hội. Cụ thể, tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền công tác đảm bảo việc làm, an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi cho người lao động.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người lao động, đảm bảo tính đa dạng, đồng bộ, toàn diện, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của thành phố. Các chính sách được ban hành phải đảm bảo linh hoạt, phù hợp, khả thi.

Thành phố cũng sẽ tập trung phát triển thị trường lao động linh hoạt, bền vững, hội nhập. Hình thành mạng lưới thông tin thị trường lao động trực tuyến hiện đại để kết nối cung cầu lao động. Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, nhất là nguồn lao động có chất lượng cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Cùng với đó, phát triển mạnh khu vực dân doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ để nhanh chóng tạo ra việc làm và thu hút lao động vào sản xuất. Tiếp tục phát triển các làng nghề truyền thống theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao, kết hợp giữa phát triển các làng nghề với phát triển du lịch để tạo việc làm.

Mặt khác, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng khả năng tiếp cận, thụ hưởng các chính sách, dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; xử lý nghiêm các đơn vị nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển thị trường lao động trên địa bàn thành phố.