13:33 23/04/2021

Hà Nội: Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải lấy ý kiến dân

Nhĩ Anh

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải lấy ý kiến về quy hoạch, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải lấy ý kiến quy hoạch và phải có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

Kế hoạch tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện vừa được UBND Thành phố Hà Nội ban hành nhấn mạnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai của thành phố và của cấp huyện trong giai đoạn 2011-2020, đồng thời xác định nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các Bộ, ngành, của thành phố và nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của cấp huyện, xã.

Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; làm gia tăng giá trị kinh tế, tài chính đất đai. Quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương nhằm khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng đất đai, là cơ sở để thực hiện chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Trong đó, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; quỹ đất cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới, đáp ứng tính đặc thù của từng địa phương, đảm bảo sự cân bằng, phát triển bền vững.

Quy hoạch sử dụng đất cũng nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, quản lý diện tích rừng bền vững, bảo vệ cảnh quan môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Hà Nội: Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải lấy ý kiến dân - Ảnh 1.

 

Theo tiến độ đề ra, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện phải hoàn thành và trình Hội đồng thẩm định trước quý III/2021, làm cơ sở thông qua HĐND cấp huyện. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải hoàn thành, trình Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/10/2021.

Đáng chú ý, trong trình tự lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải lấy ý kiến quy hoạch và phải có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

Sau khi Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt, nếu có mâu thuẫn phải điều chỉnh theo điều chỉnh quy hoạch tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

UBND Thành phố yêu cầu UBND cấp huyện tổ chức lập, lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện theo thời gian quy định. UBND cấp huyện có trách nhiệm khảo sát thực địa, phối hợp cùng các phòng, ban của cấp huyện, UBND cấp xã xác định nhu cầu sử dụng đất, đề xuất các dự án sử dụng đất theo từng đơn vị cấp xã; xác định các chỉ tiêu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố phân bổ trên địa bàn huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã. UBND huyện tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bố các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

UBND huyện lập danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022, trình thẩm định…

Hà Nội: Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải lấy ý kiến dân - Ảnh 2.