15:27 19/10/2022

Hải Phòng triển khai đồng bộ Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai

Trương Quốc Cường

Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của Hải Phòng có thể triển khai sau nhiều địa phương khác trên toàn quốc, tuy nhiên Hải Phòng là thành phố đầu tiên của cả nước triển khai một cách đồng bộ - tổng thể - toàn diện trên quy mô toàn thành phố…

Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của Hải Phòng
Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của Hải Phòng

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel tại buổi lễ chính thức ra mắt Hệ thống thông tin đất đai TP. Hải Phòng. Do UBND TP. Hải Phòng phối hợp với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tổ chức.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng quản lý tập trung, thống nhất với các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, đồng thời ứng dụng được ngay các dữ liệu đó để cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, UBND Thành phố đã lựa chọn Viettel Solutions là đơn vị tư vấn, thiết kế và triển khai Hệ thống Thông tin Đất đai của thành phố. 

Hệ thống thông tin đất đai TP. Hải Phòng được xây dựng trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng phần mềm nền tảng thống nhất trên toàn thành phố, phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan (thuế, công chứng, ngân hàng…).

Hệ thống bao gồm các tính năng nghiệp vụ chính như: Phân hệ địa chính; phân hệ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân hệ giá đất; phân hệ thống kê, kiểm kê đất đai và cổng thông tin đất đai phục vụ người dân tra cứu thông tin. Hệ thống được tích hợp với các hệ thống công nghệ thông tin khác của thành phố như hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, các hệ thống thuế và kho bạc…

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trên hạ tầng Cloud của Viettel, quy mô hệ thống Viettel Solutions cung cấp có khả năng co giãn linh hoạt và tức thời theo nhu cầu sử dụng thực tế, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ chung về lĩnh vực đất đai của ngành tài nguyên môi trường và yêu cầu đặc thù của mỗi địa phương với tính năng tùy biến quy trình.

Chỉ sau hơn 3 tháng đưa vào khai thác và sử dụng, hệ thống đã được triển khai tại 14/14 quận/huyện, đã có 270 tài khoản cho văn phòng đăng ký đất đai, 50 tài khoản cho các đơn vị thi công sử dụng. Theo thống kê, đã có cơ sở dữ liệu số hoá của hơn 280 nghìn thửa đất, khoảng 35.000 hồ sơ giao dịch đất đai được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống.

Việc đưa vào vận hành hệ thống thông tin đất đai đã giúp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý dữ liệu đất đai của TP. Hải Phòng, tăng cường chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin đất đai cung cấp một nền tảng dữ liệu được chia sẻ rộng rãi với các bộ, ban, ngành. Thúc đẩy tính minh bạch, cập nhật và khai thác thông tin đất đai đáng tin cậy. Cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ hoàn chỉnh sẽ trở thành công cụ đắc lực để Hải Phòng kiểm soát được các giao dịch “ngầm” về đất đai, kịp thời ngăn chặn các giao dịch phi pháp, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích để cảnh báo và bảo vệ người dân.

Việc khai thác, chia sẻ các thông tin đất đai giữa các cơ quan và các bên liên quan như cơ quan thuế, công chứng, ngân hàng, cơ quan thanh tra, điều tra, tư pháp... để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành, đặc biệt là những thông tin liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, giá đất và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính bền vững và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

Đồng thời, thay đổi tư duy và phương pháp làm việc của bộ máy các cấp, từ chỗ bị động sang chủ động hơn trong việc việc cung cấp dịch vụ đất đai cho các bên liên quan.