17:13 14/07/2022

HoSE bác đề nghị hoãn công bố thông tin phá sản của ITA

Hà Anh -

HOSE không có thẩm quyền tạm hoãn công bố thông tin của tổ chức niêm yết, đồng thời việc chậm công bố thông tin của công ty vi phạm quy định. HOSE đề nghị ITA thực hiện theo quy định về công bố thông tin để đảm bảo nghĩa vụ của tổ chức niêm yết và quyền lợi của cổ đông.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) công bố thông tin

Ngày 07/07/2022, HOSE cho biết đã nhận được công văn số 249/CV-ITACO-22 ngày 05/07/2022 của ITA phúc đáp công văn số 1128/SGDITCM-NY ngày 28/06/2022 của HOSE.

Theo nội dung công văn, ITA đề nghị: “Việc công bố thông tin về Quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản trong khi căn cứ mở thủ tục phá sản dựa vào Bản án có nhiều sai phạm, trái pháp luật sẽ gây bất lợi cho Công ty Tân Tạo, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty Tân Tạo đã có đơn kêu cứu bị ép phá sản gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, hiện nay các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có chỉ đạo giải quyết đơn kêu cứu của Công ty Tân Tạo.

Do đó Công ty Tân Tạo đề nghị HOSE cho tạm hoãn công bố thông tin đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền”.

Tuy nhiên, HOSE cho biết HOSE không có thẩm quyền tạm hoãn công bố thông tin của tổ chức niêm yết, đồng thời việc chậm công bố thông tin của công ty vi phạm quy định tại điểm p và r khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC, nay là điểm o và p khoản 1 Điều 11 Thông tư - 96/2020/TT-BTC, nên HOSE đề nghị Công ty thực hiện theo quy định về công bố thông tin để đảm bảo nghĩa vụ của tổ chức niêm yết và quyền lợi của cổ đông.

Đối với các nội dung liên quan đến Quyết định của Tòa án, Công ty có thể công bố bổ sung các giải trình/giải thích để cổ đông/nhà đầu tư được tiếp cận thông tin đầy đủ.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin liên quan đến việc mở thủ tục phá sản ITA của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ Quản tài viên, HOSE đã gửi công văn số 892/SGDHCM-NY ngày 23/05/2022 yêu cầu ITA xác minh và công bố thông tin.

HOSE cho biết, qua quá trình trao đổi với công ty bằng văn bản, ngày 14/06/2022 HOSE đã có cuộc họp với đại diện Công ty để làm rõ yêu cầu thực hiện công bố thông tin các Quyết định của Tòa án theo quy định, tuy nhiên đến nay HOSE vẫn chưa nhận được công bố thông tin từ phía Công ty.

Ngày 26/6/2022, trang thông tin điện tử Đầu tư Việt Nam đã đăng tải bài báo có tựa đề: “Có quyết định mở thủ tục phá sản, sau 4 năm doanh nghiệp vẫn phớt lờ” có đề cập đến Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CĐ ngày 15/04/2022 chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản cho CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo. Tiếp đến ngày 28/06/2022, trang thông tin điện tử Đầu tư Chứng khoán đăng tải bài báo: “Công ty Tân Tạo (ITA) nói gì về “cáo buộc phá sản", đưa các thông tin liên quan đến vụ việc.

Căn cứ quy định tại điểm p và r khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC, nay là điểm o và p khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “Công ty đại chủng phải công bố thông tin bất thưòng trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: o) Khỉ nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; Quyết định xử phạt vỉ phạm pháp luật về thuế; p) Công ty nhận được thông bảo của Tòa án thụ lý đon yêu cầu mở thù tục phả sản doanh nghiệp?, HOSE tiếp tục nhắc nhở và yêu cầu Công ty xác nhận thông tin và công bố trong vòng 24h kể từ khi nhận được công văn này các Quyết định của Tòa án theo quy định cùng những thông tin có liên quan đến quá trình xử lý vụ việc trong những năm qua để đảm bảo quyền lợi của cổ đông được tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ phía công ty.

Trươc đó, vào tháng 5/2022, qua rà soát nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết, HOSE nhận thấy: Tại các BCTC kiểm toán 2020, 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có phát sinh giao dịch bên liên quan. Tuy nhiên, HOSE không nhận được thông tin của Công ty theo quy định tại điểm j khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “7. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: j) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua họp đông, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng;”. Ngoài ra, tại các Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng và năm 2020, 2021 của Công ty không báo cáo về vấn đề này.

HOSE cho biết, để đảm bảo quyền lợi cổ đông, HOSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời đề nghị Công ty rà soát và thực hiện CBTT bổ sung các Nghị quyết thông qua giao dịch bên liên quan và cập nhật đầy đủ vào Báo cáo Quản trị Công ty.

Ngoài ra, tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty đã tồn tại vấn đề nhấn mạnh nhiều năm liền, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HOSE đề nghị công ty có văn bản nêu rõ phương án khắc phục dứt điểm các ý kiến nhấn mạnh trên Báo cáo tài chính kiểm toán.