20:58 03/03/2023

KBC sắp mua lại trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Hà Anh -

Theo thông báo, toàn lô trái phiếu trên sẽ được Kinh Bắc mua lại trước hạn vào ngày 5/4/2023 và sớm hơn 2 tháng so với ngày đáo hạn...

Sơ đồ giá cổ phiếu KBC từ đầu năm 2023 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu KBC từ đầu năm 2023 đến nay.

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu KBCH2123002.

Được biết, đây là lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, được phát hành ngày 3/6/2021 và đáo hạn ngày 3/6/2023. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Theo thông báo, toàn lô trái phiếu trên sẽ được Kinh Bắc mua lại trước hạn vào ngày 5/4/2023 và sớm hơn 2 tháng so với ngày đáo hạn.

Trước đó, HĐQT KBC thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát vay vốn với hạn mức 200 tỷ, thời gian vay tối đa là 2 năm với lãi suất cho vay theo thoả thuận tại từng hợp đồng vay.

Kết thúc quý 4/2022, KBC ghi nhận doanh thu thuần âm 331 tỷ (cùng kỳ đạt 1.169 tỷ đồng); lỗ từ hoạt động kinh doanh là 532 tỷ đồng và lỗ sau thuế là 539 tỷ đồng - cùng kỳ lãi gần 619 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần năm 2022 của Kinh Bắc đạt 957 tỷ đồng - giảm 77% so với cùng kỳ và bằng 9,7% kế hoạch cả năm và lãi sau thuế đạt 1.595 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm.

Theo giải trình từ KBC, trong năm 2022, Công ty đã ký cho thuê 107ha đất KCN với tổng giá trị gần 3.540 tỷ đồng, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn. Tại KCN Quang Châu, Bắc Giang, tổng diện tích KCN đã ký cho thuê là 77,4 ha trị giá 2.460 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty đã ký cho thuê 49,6 ha đất với dự án “Nhà máy công nghệ chính xác Fulian” cho nhà đầu tư Ingrasys (Singapore) Pte.Ltd trực thuộc Foxconn của Đài loan tại KCN Quang Châu, tổng giá trị trên 1.624 tỷ đồng. Tại KCN Nam Sơn FIạp Lĩnh, công ty đã ký cho thuê 30 ha với giá trị 981 tỷ đồng. Tuy nhiên, do một số nhà đầu tư nước ngoài chưa được cấp Giấy phép đầu tư nên chưa kịp bàn giao trong năm 2022, do đó doanh thu bán hàng sẽ được chuyển năm 2023 mới có thể ghi nhận được. KBC cho biết, tổng các họp đồng này có thể mang lại lợi nhuận gộp hơn 1.800 tỷ đồng cho KBC trong năm 2023.

Đầu năm 2023, UBND tỉnh Bắc giang trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Fulian là tổ chức thực hiện dự án cho nhà đầu tư Ingrasys (Singapore) trực thuộc Foxconn tại KCN Quang Châu, nên việc ghi nhận doanh thu sẽ được ghi nhận trong năm 2023 này.

Tính đến 31/12/2022, tổng giá trị thoả thuận đã ký với khách hàng (bao gồm đất và xây thô) chưa bao gồm thuế GTGT là 1.579 tỷ đồng, ước tính công ty có thể ghi nhận lợi nhuận gộp khoảng hơn 700 tỷ đồng từ các thoả thuận đã ký này.

Với quỹ đất sẵn có (tổng diện tích hiện KBC đang quản lý khoảng 6.700 ha khu công nghiệp), công ty đang tập trung tiến hành đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng và thu hút các nhà đầu tư ....

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của KBC tăng 13% so với đầu năm từ 31.002 tỷ lên gần 35.000 tỷ đồng - trong đó hàng tồn kho tăng từ 11.515 tỷ lên hơn 12.000 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn tăng lên mức 11.142 tỷ; tiền và các khoản tương đương tiền là 1.683 tỷ và 5.664 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 4/2022, Kinh Bắc hiện đang có tổng nợ là 17.067 tỷ đồng - tăng 18% so với đầu năm 2022 (14.433 tỷ đồng) - trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn là 7.638 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ vay, dư nợ gốc vay trái phiếu của KBC là gần 3.860 tỷ đồng tại 4 lô trái phiếu; 3 trong 4 lô này được đảm bảo bằng cổ phiếu của công ty con và một số bất động sản liên quan - trong đó có 2.900 tỷ đồng trái phiếu sắp đến hạn trả.

KBC sắp mua lại trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1