15:54 17/01/2017

"Khai tử" Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam

Bạch Dương

Công ty đã có nhiều vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp...

Công ty này từng gây rúng động dự luận bởi những chiêu thức lừa đảo.
Công ty này từng gây rúng động dự luận bởi những chiêu thức lừa đảo.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam. 

Theo đó, Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh Kế, tỉnh Bắc Giang có người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Chung. 

Công ty này được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp lần đầu vào năm 2014 và cấp sửa đổi bổ sung vào ngày 28/1/2016. Cục Quản lý cạnh tranh sẽ thu hồi giấy chứng nhận bán hàng đa cấp này và công ty phải chấm dứt hoạt động trên phạm vi toàn quốc. 

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và xử phạt công ty 409,5 triệu đồng. 

Công ty này được thành lập năm 2012 và trong quá trình hoạt động bán hàng đa cấp đã có nhiều sai phạm. Công ty Liên minh tiêu dùng đã không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật. Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp.

Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và nghĩa vụ đào tạo cơ bản đổi với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật...

Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng kinh doanh đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp đối với một người tham gia bán hàng đa cấp.