09:34 14/03/2022

Khẩn trương bàn giao hồ sơ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đợt 1 đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị

Anh Tú -

Bộ Giao thông vận tải đang gấp rút bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công cuối năm 2022...

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu tại hội nghị.

Ngày 13/3, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 cho 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai đồng thời trong giai đoạn chuẩn bị dự án, để sớm hoá giải nút thắt đảm bảo tiến độ cao tốc Bắc - Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 18, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, có nội dung lập hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng bàn giao cho địa phương theo 3 giai đoạn.

 

Bộ Giao thông vận tải bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2/2023 và nỗ lực để dự án khởi công 12 dự án thành phần trước ngày 31/12/2022.

Để địa phương triển khai các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông vận tải  chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 trước ngày 15/3. 

Theo đó, từ ngày 13 - 15/3, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, ngày 13/3, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ khoảng 47,6km đoạn từ Hà Tĩnh - Quảng Trị qua 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Ngày 15/3, tại tỉnh Bình Định, Bộ Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ khoảng 52,1km đoạn từ Quảng Ngãi - Nha Trang qua 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà.

Tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ khoảng 34km đoạn Cần Thơ – Cà Mau qua 5 tỉnh: Cần Thơ - Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau.

Với đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị, Bộ Giao thông vận tải tiến hành bàn giao hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng đợt 2 ngày 30/4, dự kiến khoảng 110 km. Đợt 3 sẽ vào ngày 30/6 các đoạn còn lại khoảng 109,4 km.

Đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang, ngày 30/4, sẽ bàn giao dự kiến khoảng 229,6 km và ngày 30/6 bàn giao hồ sơ các đoạn còn lại khoảng 71,3 km.

Đoạn Cần Thơ - Cà Mau, ngày 30/4, dự kiến bàn giao khoảng 44 km và ngày 30/6 bàn giao các đoạn còn lại khoảng 31km.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đề nghị Ban Chỉ đạo các tỉnh chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng các địa phương phối hợp với các Ban Quản lý dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng cho dự án và kế hoạch vốn phục vụ giải phóng mặt bằng.

Các địa phương cần chủ động, khẩn trương triển khai ngay các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư như tư vấn điều tra, khảo sát, đo đạc, giải thửa, lập bản đồ địa chính, lập quy hoạch khu tái định cư, tư vấn khảo sát, thiết kế khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật,... và triển khai thực hiện ngay các gói thầu này.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nỗ lực, phấn đấu để công tác giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn thành theo kế hoạch dự kiến. 

 

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có 12 dự án được đầu tư xây dựng gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km) với tổng chiều dài khoảng 729 km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố, với sơ bộ tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng. Tiến độ cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2025 và đưa vào khai thác sử dụng năm 2026.

Bộ Giao thông vận tải hiện đang tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương theo 3 giai đoạn cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6, để địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo mục tiêu hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, khởi công dự án, đáp ứng tiến độ.