14:42 15/02/2022

Gấp rút đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 865 km cao tốc trọng điểm

Anh Tú -

5 dự án quan trọng quốc gia cùng 4 dự án nhóm A với tổng chiều dài cao tốc lên đến 865 km đang được gấp rút đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, để kịp giải ngân trong chương trình phục hồi...

Phấn đấu đến năm 2025, có 3.000km đường bộ cao tốc.
Phấn đấu đến năm 2025, có 3.000km đường bộ cao tốc.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 42 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc giai đoạn 2021-2025.

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương rất nỗ lực, tích cực trong công tác chuẩn bị hồ sơ, triển khai các thủ tục thẩm định các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025.

Với tổng chiều dài các dự án khoảng 865 km và 729 km của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 khi hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn tới, đồng thời, sẽ đạt được mục tiêu có 3.000km đường bộ cao tốc đến năm 2025 và 5.000 km đến năm 2030 được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thông qua.

 

“Đây là các dự án có quy mô dự án rất lớn, trong đó có 5 dự án quan trọng quốc gia và 4 dự án nhóm A. Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có các tuyến đường bộ cao tốc này”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Cụ thể, đối với các dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, Hội đồng thẩm định nhà nước, các địa phương, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đặc biệt lưu ý phải hoàn thành đầy đủ thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội trước ngày 20/3/2022.

Do thời gian rất gấp, “các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư để Hội đồng thẩm định nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/2/2022 đối với đường Vành Đai 4 Vùng Thủ đô và trong tháng 2/2022 đối với đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Đối với 02 dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình để Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước trước ngày 16/2/2022.

Riêng dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Trần Đề, Hội đồng thẩm định nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1456 ngày 03/9/2021, cần tiếp tục thẩm định dự án theo hình thức đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ. Hội đồng thẩm định nhà nước, các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thẩm định các dự án bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Đối với dự án có quy mô nhóm A, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương làm việc, tính toán kỹ lưỡng để thống nhất cụ thể các nội dung về hình thức đầu tư, quy mô đầu tư, phân tách dự án thành phần, nguồn vốn đầu tư, trách nhiệm triển khai…, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 3/2022.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư khẩn trương, kịp thời xây dựng, bố trí vốn cho từng dự án, chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp cho UBND cấp tỉnh của địa phương có đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý dự án thực hiện các đoạn tuyến cao tốc qua địa bàn.

Các địa phương chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các bãi đổ chất thải rắn xây dựng đáp ứng tiến độ yêu cầu; quản lý chặt chẽ các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đáp ứng đủ nhu cầu các dự án.

 

Các dự án đường bộ cao tốc đang chuẩn bị đầu tư đều nằm trong danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải bảo đảm giải ngân vốn của Chương trình trong 2 năm 2022 và 2023 nhằm góp phần phục hồi, phát triển nhanh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng nền kinh tế. Các tuyến đường bộ cao tốc này đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội các vùng kinh tế: Vùng Thủ đô, Vùng Đông Nam Bộ, đồng Bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên và Tây Bắc.