12:55 17/05/2022

Khiển trách một loạt công ty chứng khoán

Thu Minh -

Trung tâm lưu ký Chứng khoán vừa có quyết định khiển trách một loạt công ty chứng khoán do phải nhiều lần thực hiện sửa lỗi giao dịch trong tháng 4/2022...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa có quyết định khiển trách Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt do trong tháng 4 vừa qua, VDSC đã có 5 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX.

VSD yêu cầu Công ty Chứng khoán Rồng Việt có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến sửa lỗi giao dịch.

Trong cùng ngày, VSD cũng ra quyết định khiển trách Công ty CP chứng khoán HD do trong tháng 4 đã loại bỏ không thanh toán giao dịch với số lượng 20.000 trái phiếu Chính phủ. Công ty Chứng khoán HD được đề nghị có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc loại bỏ thanh toán không giao dịch.

Trước đó, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng khiển trách Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và yêu cầu công ty có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến sửa lỗi giao dịch.