09:52 17/05/2022

Chậm công bố thông tin, CNA, LMH và XPH bị tạm ngừng giao dịch trên UPCoM

Hà Anh -

HNX cho biết thời gian bị tạm ngừng giao dịch trên UPCoM từ ngày 18/5/2022 đến hết ngày 20/5/2022 (03 phiên giao dịch)...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Theo đó, ba mã cổ phiếu CNA của CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An, LMH của CTCP Quốc tế Holding và mã XPH của CTCP Xà Phòng Hà Nội bị tạm ngừng giao dịch trên UPCoM từ ngày 18/5/2022 đến hết ngày 20/5/2022 (03 phiên giao dịch).

HNX cho biết nguyên nhân của việc tạm dừng giao dịch là do các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, thuộc trường họp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm dừng giao dịch theo quy định tài điểm b khoản 1 Điều 31 Quy chế Đăng ký giao dịch.

HNX sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Trong trường họp tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, HNX sẽ áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.