09:27 27/03/2022

Không chào mua công khai theo quy định, cổ đông lớn của SVN bị phạt tiền

Hà Anh -

Ngày 05/4/2021, bà Bùi Thị Xuân đã thực hiện giao dịch mua 3.185.000 cổ phiếu SVN dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 11,16% lên 26,43% nhưng không đăng ký chào mua công khai...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Xuân (Hà Nội) và Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã HKB-UPCoM) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, bà Bùi Thị Xuân bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể: ngày 05/4/2021, bà Bùi Thị Xuân đã thực hiện giao dịch mua 3.185.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam (mã SVN-HNX) dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 2.365.000 cổ phiếu SVN lên 5.550.000 cổ phiếu SVN (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 11,26% lên 26,43% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam) nhưng bà Bùi Thị Xuân không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

SSC cũng đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả là buộc bà Xuân từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, theo quy định tại điểm c Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Đồng thời, bà Xuân buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cùng ngày, Uỷ ban Chứng khoán cũng ký quyết định xử phạt Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã HKB-UPCoM) với số tiền phạt là 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Nguyên nhân là công ty này không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông của SSC và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021;

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét; BCTC năm 2019, năm 2020 được kiểm toán; BCTC quý 1/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.