21:12 13/12/2021

Không công bố thông tin, một doanh nghiệp niêm yết bị phạt 100 triệu đồng

Hà Anh

Công ty này đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật các tài liệu như: Báo cáo tài chính riêng năm 2016 được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét...

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu MCO.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu MCO.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (mã MCO-HNX).

Theo đó, công ty này bọ phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: công ty này đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật các tài liệu như: Báo cáo tài chính riêng năm 2016 được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét;

Đồng thời, không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn các tài liệu như: Báo cáo tài chính riêng quý 1/2017, Báo cáo thường niên năm 2019, Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Ngoài ra, không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; không công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019.

Theo BCTC tổng hợp công ty công bố, doanh thu quý 3 của MCO đạt gần 20,4 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 19,9 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 32,3 triệu đồng (cùng kỳ đạt 49 triệu đồng).

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của MCO đạt gần 37,6 tỷ đồng và lợi nhuận đạt gần 88 triệu đồng (cùng kỳ đạt trên 89 triệu đồng).

MCO cho biết, trong quý 3 này công ty quyết toán doanh thu công trình nên đạt 20,3 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn tăng 19,8 tỷ/19,4 tỷ đồng - trong khi chi phí tài chính giảm từ 23,6 triệu/87,8 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/9, công ty có hơn 7,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 3,3 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và gần 150 triệu thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, giá cổ phiếu này tăng 6,90% đạt 9.300 đồng/cổ phiếu và tăng tới 322,73% từ đầu năm từ vùng giá 1.900 đồng/cổ phiếu lên 11.400 đồng/cổ phiếu.