06:11 12/12/2021

Công bố không đúng hạn, một loạt nhà đầu tư tổ chức và cá nhân bị phạt nặng

Hà Anh

SSC đã ban hành một loạt quyết định xử phạt đối với tổ chức, cũng như cá nhân do không công bố thông tin theo quy định và mua bán không báo cáo...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Holding (Tp.HCM) và Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc (Hưng Yên), Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ do không công bố các thông tin phải công bố theo quy định.

Theo đó, Công ty cổ phần Quốc tế Holding (mã LMH-UPCoM) bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này đã không công bố thông tin đối với UBCKNN và HNX các Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018, Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 1 và quý 4 năm 2019, Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét.

Công bố thông tin không đúng hạn:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB-HOSE) bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng số 155/2021/CV-TTB ngày 05/6/2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét; thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 291/2020/CV-TTB ngày 01/12/2020).

Không đăng ký chào mua không công khai theo quy định:

- Ông Dương Văn Việt (Tp.HCM) bị phạt 100 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể: ngày 20/5/2019, ông Dương Văn Việt đã thực hiện giao dịch mua 3.527.753 cổ phiếu của Công ty cổ phần Licogi 166 (mã LCS-HNX) dẫn đến khối lượng cổ phiếu LCS do ông Dương Văn Việt sở hữu tăng từ 0 cổ phiếu lên 3.527.753 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0% lên 46,42% (lớn hơn 25%). Tuy nhiên, ông Dương Văn Việt không thực hiện đăng ký chào mua công khai với Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

SSC cho biết biện pháp khắc phục hậu quả là ông Dương Văn Việt buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng trong thời hạn tối đa 06 tháng quy định tại điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Ngày 05/6/2019, ông Dương Văn Việt đã bán 1.703.753 cổ phiếu LCS, làm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữ xuống còn 24%).

Làm cổ đông lớn mà không báo cáo:

- Ông Đặng Quốc Hoàng (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 07/5/2021, ông Đặng Quốc Hoàng đã thực hiện giao dịch mua 1.202.800 cổ phiếu Công ty cổ phần PIV (mã PIV-UPCoM) dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 6,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của PIV, trở thành cổ đông lớn của PIV.

Tuy nhiên, đến ngày 14/5/2021, ông này đã bán tổng cộng 342.800 cổ phiếu PIV và mua 100 cổ phiếu PIV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 6,94% xuống còn 4,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của PIV, không còn là cổ đông lớn của PIV. Đến ngày 08/7/2021, HNX chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông đối với cổ phiếu PIV.

Giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở công bố thông tin:

- Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc (Hưng Yên) bị phạt 120 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.

Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc, tổ chức có liên quan của ông Đồng Tuấn Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn (mã TRT-UPCoM), đăng ký giao dịch mua 50.000 cổ phiếu TRT (tương ứng 500.000.000 đồng mệnh giá) từ ngày 15/4/2021 đến ngày 29/4/2021.

Theo công bố thông tin của HNX, Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc được bắt đầu giao dịch từ ngày 19/4/2021. Tuy nhiên, Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc đã thực hiện giao dịch mua 50.000 cổ phiếu TRT (tương ứng 500.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 16/4/2021).

- Ông Trần Văn Dũng (Tp.HCM) bị phạt 70 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở công bố thông tin.

Cụ thể: ông Trần Văn Dũng – Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) đăng ký giao dịch bán 100.000 cổ phiếu VFG, thời gian giao dịch HNX công bố thông tin là từ ngày 24/5/2021 đến ngày 18/6/2021 nhưng đã thực hiện bán 100.000 cổ phiếu VFG (tương ứng giá trị theo mệnh giá là 1.000.000.000 đồng) vào ngày 21/5/2021).

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (Hà Nội) bị phạt 80 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở công bố thông tin. Cụ thể: bà Nguyễn Thị Thu Huyền - người có liên quan đến ông Trần Khánh, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (mã PVL-HNX) đăng ký giao dịch bán 500.000 cổ phiếu PVL, thời gian giao dịch theo HNX công bố thông tin là từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/5/2021 nhưng ngày 13/4/2021, bà Nguyễn Thị Thu Huyền đã thực hiện bán 200.600 cổ phiếu PVL, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 2.006.000.000 đồng).