VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy”
Kinh tế số

VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy”

Ngày 2/6, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy chính thức giới thiệu công cụ tra cứu thông tin kinh tế trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo mang tên “Askonomy”. Đây là “trợ lý thông tin kinh tế” được đào tạo bằng các dữ liệu chính thống đăng tải trên các ấn phẩm, tạp chí điện tử VnEconomy và cơ sở dữ liệu độc quyền của Trung tâm Phân tích dữ liệu trực thuộc Tạp chí...