Kính lúp công nghệ

Những ngành công nghiệp có nhu cầu cao về công nghệ nano

Thị trường công nghệ nano toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 288,71 tỷ USD vào năm 2030, tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 14,5% từ năm 2022 đến năm 2030. Tại Đông Nam Á nói chung, công nghệ nano đang được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp hàng đầu nhờ những đặc tính đặc biệt của vật liệu này…