08:04 13/11/2019

Lãi tăng, May Sông Hồng dự chi hơn 225 tỷ tạm ứng cổ tức 2019, tỷ lệ 45%

Hà Anh

MSH dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 45%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu MSH từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu MSH từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã MSH-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Theo đó, MSH dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 45%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/12/2019 và ngày thực hiện là ngày 26/12/2019.

Với 50.009.400 cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng dự chi khoảng 225 tỷ đồng để tạm ứng số cổ tức nói trên.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2019, doanh thu thuần của MSH đạt 1.222,6 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 137,7 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của MSH đạt 3.456,3 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 80,4% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 437 tỷ đồng, hoàn thành trên 92% kế hoạch năm và lãi sau thuế đạt gần 357 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt gần 356 tỷ đồng. EPS đạt 7.244 đồng.

Tính đến ngày 30/9/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MSH tăng mạnh từ 271 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 608 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển đạt 183,7 tỷ đồng