17:06 22/11/2020

Lãnh đạo Thép Nam Kim muốn bán hết cổ phiếu

Hà Anh

Ông Võ Thời - thành viên Hội đồng Quản trị NKG đăng ký bán hết 775.090 cổ phần, chiếm 0,43% vốn điều lệ tại NKG, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu

Diễn biến giá cổ phiếu NKG.
Diễn biến giá cổ phiếu NKG.

Ông Võ Thời thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE).

Theo đó, ông Võ Thời - thành viên Hội đồng Quản trị NKG đăng ký bán hết 775.090 cổ phần, chiếm 0,43% vốn điều lệ tại NKG, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

Phương thức thực hiện giao dịch là thoả thuận hoặc khớp lệnh với thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 26/11 đến ngày 25/12/2020.

Được biết, NKG công bố sẽ thanh toán đợt cổ tức tiền mặt tạm ứng đầu tiên của năm tài chính 2020 ở mức 300 đồng/cổ phiếu. Ngày chốt danh sách hiện chưa được công bố nhưng dự kiến trong giai đoạn tháng 12/2020 hoặc tháng 1/2021.

Theo VCSC thì mức thanh toán cổ tức tiền mặt này vượt kỳ vọng của VCSC khi mà VCSC dự báo không có cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2020. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty diễn ra vào tháng 6/2020, NKG đề xuất không chia cổ tức cho năm tài chính 2019 do kết quả kinh doanh thấp; tuy nhiên, công ty đề xuất mức cổ tức tối đa 10% cho năm tài chính 2020 có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trước đó, NKG công bố kết quả kinh doanh của quý 3/2020 với doanh thu thuần đạt 3,376 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 82.6 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 13,3 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Thép Nam Kim đạt 8.141 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 3,5 lần so với cùng kỳ đạt 141,4 tỷ đồng.

Cho năm 2020, NKG đặt kế hoạch doanh thu đạt 15.500 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng, tăng gấp 6,2 lần so với cùng kỳ. Như vậy, NKG đã hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận.

Trên thị trường, giá cổ phiếu NKG tăng liên tục và kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, giá cổ phiếu NKG đóng cửa tại mốc 11.750 đồng/cổ phiếu.