20:06 20/11/2020

Nam Tân Uyên tạm ứng cổ tức và chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 110%

Hà Anh

Ngày 4/12 tới đây NTC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Sơ đồ giá cổ phiếu NTC.
Sơ đồ giá cổ phiếu NTC.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC-HNX) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 4/12 tới đây NTC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ là 110%.

Cụ thể: NTC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu được nhận về 6.000 đồng). Thời gian thanh toán là ngày 29/1/2020.

Với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Tân Uyên sẽ chi khoảng 96 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Được biết, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 là 80% bằng tiền. 

Bên cạnh đó Nam Tân Uyên cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ phát hành 50% (02 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới).

Giá trị phát hành theo mệnh giá là 80 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, NTC ghi nhận hơn 166 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển - tăng hơn 93 tỷ đồng so với hồi đầu năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 248 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2020, doanh thu thuần của NTC đạt gần 103 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 98 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ. NTC cho biết lợi nhuận sau thuế tăng 116% so với cùng kỳ là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 91% chủ yếu là do doanh thu tiền thuê đất ghi nhận 1 lần.

Cũng tính đến 30/9/2020, Quỹ đầu tư phát triển tăng 24 tỷ so với hồi đầu năm lên hơn 190 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 124 tỷ so với hồi đầu năm lên gần 372 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HNX, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11, giá cổ phiếu NTC đạt 303.339 đồng/cổ phiếu tăng 4,73% với 63.959 cổ phiếu được giao dịch.