18:06 20/11/2020

Thaiholdings vay 700 tỷ để kinh doanh thực phẩm

Hà Anh

Để bảo đảm cho khoản vay, Thaiholdings sử dụng bất động sản tại số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đả, Hà Nội

Sơ đồ giá cổ phiếu của Thaiholdings.
Sơ đồ giá cổ phiếu của Thaiholdings.

Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã THD-HNX) công bố thông tin về việc vay vốn, mở L/C và sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long (SHB).

Theo đó, Thaiholdings sẽ mở L/C và sử dụng dịch vụ tại SHB theo hình thức cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa 700 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng với mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh thực phẩm.

Để bảo đảm cho khoản vay, Thaiholdings sử dụng bất động sản tại số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản Hà Nội thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội. Được biết, Thaiholdings đang nắm giữ 19,52% vốn tại Tôn Đản Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 19/10/2020, Thaiholdings cũng thông qua việc vay tối đa 500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - LienVietPostBank (mã LPB) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thực phẩm.

Cụ thể: Thaiholdings sử dụng 819.450 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên để bảo đảm cho khoản vay trên. Được biết, Thaiholdings đang sở hữu gần 1,2 triệu cổ phần, tương đương 17,2% vốn tại Du lịch Kim Liên.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần của THD đạt hơn 686 tỷ đồng, luỹ kế đạt 1.155 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 57 tỷ và luỹ kế đạt 71 tỷ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tuy nhiên với kết quả này, Thaiholdings cũng chỉ hoàn thành được 33% kế hoạch doanh thu (3.500 tỷ) và 20% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm (360 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Thaiholdings đạt 1.672 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ gần 170 tỷ lên hơn 688,5 tỷ đồng và hàng tồn kho cũng ghi nhận hơn 45 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Thaiholdings cũng tăng lần 4 lần so với hồi đầu năm từ 246 tỷ lên gần 994 tỷ đồng- trong đó nợ ngắn hạn tăng mạnh từ gần 195 lên mức 683 tỷ đồng - phải trả người bán tăng từ 130 tỷ lên hơn 589 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 65 tỷ hồi đầu năm lên hơn 135 tỷ đồng.