18:04 08/10/2008

Lập đoàn kiểm tra vệ sinh thực phẩm các cơ sở sản xuất, thu mua sữa

Thúy Nhung

Các đoàn sẽ kiểm tra đột xuất điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, thu mua sữa

Đoàn kiểm tra số 1 sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, thu mua sữa tại Hà Nội. Đoàn kiểm tra số 2 sẽ làm nhiệm vụ tại Tp.HCM.
Đoàn kiểm tra số 1 sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, thu mua sữa tại Hà Nội. Đoàn kiểm tra số 2 sẽ làm nhiệm vụ tại Tp.HCM.
Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định thành lập hai đoàn kiểm tra vệ sinh thực phẩm các sở sản xuất, thu mua sữa.

Theo đó, đoàn kiểm tra số 1 sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, thu mua sữa tại Hà Nội. Đoàn kiểm tra số 2 sẽ làm nhiệm vụ tại Tp.HCM.

Các đoàn sẽ kiểm tra đột xuất điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, thu mua sữa tươi; lấy mẫu sữa tại các cơ sở này và mẫu thức ăn hỗn hợp tại các cơ sở chăn nuôi để kiểm tra chỉ tiêu melamine, đạm protein và đạm tổng số.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch kiểm tra; chỉ đạo phân công đoàn kiểm tra thực hiện đúng kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ trước ngày 30/10/2008.