17:44 13/05/2021

Liên tục thay đổi tỷ lệ sở hữu, cổ đông lớn của NDX bị phạt tiền

Hà Anh -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tưởng Thành Tiến, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) với tổng mức phạt là 65 triệu đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu NDX từ tháng 12/2020 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu NDX từ tháng 12/2020 đến nay.

Theo đó, ông Tiến bị phạt 30 triệu đồng công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể: ngày 13/01/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 8.000 cổ phiếu NDX, dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của NDX và trở thành cổ đông lớn của NDX. Ngày 28/7/2020, HNX mới nhận được công bố thông tin về trở thành cổ đông lớn của ông Tưởng Thành Tiến.

Ông Tiến bị phạt tiếp 35 triệu đồng nữa do không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 12/06/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 175.000 cổ phiếu và bán 3.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX - tăng từ 5% lên 6%, 7%, và 8%.

Tiếp đến từ ngày 03/7/2020 đến ngày 23/7/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 60.000 cổ phiếu và bán 81.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX - giảm từ 8% xuống 7%, rồi tăng từ 7% lên 8% và lại giảm từ 8% xuống 7%.

Tuy nhiên, ông Tưởng Thành Tiến không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020 công ty ghi nhận doanh thu đạt 63,8 tỷ đồng, bằng 73,34% kế hoạch năm (87 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 tỷ, bằng 74,52% kế hoạch (11,8 tỷ).

Sang năm 2021, công ty dự kiến tổng thu đạt trên 280 tỷ; lợi nhuận đạt 11,2 tỷ, cổ tức 11%.