14:29 12/05/2021

Giá tăng 46%, lãnh đạo NKG chốt lời 1 triệu cổ

Hà Anh -

Bà Trần Ngọc Diệu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE)...

Sơ đồ giá cổ phiếu NKG từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu NKG từ đầu năm 2021.

Theo đó, bà Trần Ngọc Diệu, Phó tổng giám đốc Thép Nam Kim đã bán thành công 1 triệu cổ phiếu NKG như đã đăng ký, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Sau giao dịch, số cổ phiếu mà bà Diệu nắm giữ giảm từ 1.286.966 cổ phiếu, chiếm 0,75% về còn 286.966 cổ phiếu, tương ứng 0,17% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện từ ngày 6/5 đến ngày 10/5.

Trên thị trường, giá cổ phiếu NKG đã tăng 46% trong 3 tháng qua nhờ kết quả kinh doanh khả quan. Chốt phiên ngày 4/1/2021, giá cổ phiếu NKG đạt 16.000 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 10/5/2021, giá cổ phiếu này tăng lên 32.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, lãnh đạo NKG đã bán ra cổ phiếu trùng với giai đoạn tăng nóng của cổ phiếu NKG.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 1/2021 của NKG đạt 4.853 tỷ đồng, tăng 2.400 tỷ so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp tăng từ 212 tỷ lên 610,1 tỷ đồng;

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh từ 8 tỷ hồi quý 1/2020 lên 17,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng mạnh từ 62 tỷ lên 173,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp từ 19 tỷ lên 27 tỷ đồng; doanh thu khác tăng đột biến từ gần 122 triệu đồng lên 10,2 tỷ đồng…

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của NKG tăng mạnh từ 41,4 tỷ lên 318,8 tỷ đồng. Theo NKG, lợi nhuận tăng là do doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản tăng gần 2.338 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên 10.100,9 tỷ; hàng tồn kho tăng mạnh từ 2.371 tỷ lên 3.500,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 1.437,5 tỷ lên 2.062 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 895 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5, giá cổ phiếu NKG giảm nhẹ còn 31.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên theo nhận định từ VCSC thì VCSC duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường của NKG dù điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 58% lên 32.200 đồng/cổ phiếu.

Điều chỉnh tăng giá mục tiêu của VCSC được hỗ trợ bởi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2021-2025 tăng trung bình 87% do biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cải thiện; P/E mục tiêu cao hơn đạt 8,1 lần so với 7,8 lần trước đây, và tỷ lệ WACC thấp hơn do chi phí vốn chủ sở hữu thấp hơn.

Năm 2021, NKG dự kiến sản lượng đạt 900.000 tấn; doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng.