18:34 10/08/2022

Lỗ luỹ kế hơn 430 tỷ, PTL giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Hà Anh -

HOSE đưa cổ phiếu PTL chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 12/07/2022 theo Quyết định số 421 /QĐ-SGDHCM ngày 08/07/2022 cùa HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là -442,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 15,8 tỷ đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu PTL thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu PTL thời gian qua.

Công ty Cổ phần Victory Capital (mã PTL-HOSE) công bố giải trình cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp.

Cụ thể: trên thị trường giá cổ phiếu PTL tăng trần 5 phiên liên tiếp kể từ ngày 03/8/2022 đến ngày 09/8/2022 từ 4.900 đồng/cp lên 6.580 đồng/cp.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, sau thời gian giảm mạnh do một số thông tin trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PTL tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các nhà đầu tư dẫn đến nhu cầu thực tế trên thị trường chứng khoán tăng cao, quyết định giao dịch của các nhà đầu tư nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, Công ty không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch trên thị trường.

Trước đó, PTL cho biết trong quý 3 và quý 4/2022 sau khi có sự chấp thuận của SSC, PTL sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 10.000 đồng/cp và 2 nhà đầu chiến lược và 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Vốn điều lệ của PTL dự kiến sau phát hành là 2.000 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế hơn 430 tỷ, PTL giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp - Ảnh 1

Toàn bộ số tiền thu được sẽ thực hiện góp vốn vào các công ty con với số tiền là 700 tỷ - trong đó, CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt sẽ nhận 350 tỷ và CTCP Đầu tư Bất động sản Phú Gia Khang nhận 350 tỷ, nhằm đầu tư phát triển dự án; 250 tỷ dành mở rộng quỹ đất của công ty: Dự án 1,2ha tại phường Phú Thuận, quận 7 và 50 tỷ còn lại nhằm bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, HOSE đưa cổ phiếu PTL chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 12/07/2022 theo Quyết định số 421 /QĐ-SGDHCM ngày 08/07/2022 cùa HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là -442,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 15,8 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2021, thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Còn trên BCTC hợp nhất quý 2/2022, PTL cho biết hiện tại, số lỗ quỹ kế tại ngày 30/6/2022 trên báo cáo tài chính riêng của Công ty là -420,058 tỷ đồng và trên báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty là -430,748 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lỗ là do công ty không triển khai được thêm dự án mới, doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê văn phòng, doanh thu khai thác cơ sở hạ tầng tòa nhà Victory và doanh thu hoạt động tài chính của các khoản tiền gửi ngân hàng, doanh thu không đủ để bù đắp chi phí.

Bên cạnh đó, công ty đề ra phương án khắc phục lỗ lũy kế từ năm 2022 - 2024 gồm: tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng, đối tác cũng như các dự án mới để tăng doanh thu hàng năm đảm bảo có lợi nhuận để bù đắp lỗ các năm trước; tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khách hàng để hoàn nhập trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Hiện tại, công ty đang khởi kiện một số công ty có số du nợ phải thu lớn để thu nợ.