19:13 20/07/2017

Lợi nhuận của CTS tăng trưởng 137%

Bạch Dương

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của CTS đạt 83 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ

CTS mới chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE 
CTS mới chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (mã chứng khoán CTS) công bố báo cáo kết quả kinh doanh bán niên 2017. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 83 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu toàn công ty 6 tháng đạt 135 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Hoạt động mang lại doanh thu nhiều nhất là hoạt động tự doanh đạt 38 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 18,3 tỷ đồng.

Công ty cho biết, trong 6 tháng đã hoàn thành 42 hợp đồng tư vấn, chủ yếu liên quan đến đăng ký niêm yết cổ phiếu, đăng ký giao dịch cổ phiếu, thoái vốn và thu xếp vốn.

Trong mảng thu xếp vốn, CTS đã thu xếp thành công gần 11.000 tỷ đồng trái phiếu cho các doanh nghiệp.

Đánh giá về tiềm năng thị trường và định hướng của Công ty, ông Khổng Phan Đức, Tổng giám đốc CTS cho biết, trong 5 năm tới, hoạt động IPO của các doanh nghiệp nhà nước và hoạt động thoái vốn vẫn thu hút được sự quan tâm lớn của thị trường.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp sẽ đi vào chiều sâu hơn với những hoạt động tư vấn tài cấu trúc, M&A, thu xếp vốn… CTS sẽ đưa mảng dịch vụ chuyên sâu này dần trở thành thế mạnh của CTS giúp công ty có thể cạnh tranh tốt với các doanh nghiệp cùng ngành.

Riêng trong năm 2017, 2018 CTS sẽ đẩy mạnh mảng trái phiếu nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn có nhiều ưu điểm hơn nguồn vốn tín dụng.