18:53 05/12/2021

Masan MeatLife dự chi hơn 1.600 tỷ tạm ứng cổ tức năm 2021

Hà Anh

MML sẽ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 49% (1 cổ phiếu được nhận 4.900 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/12 và ngày thanh toán là 24/12/2021.

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu MML.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu MML.

CTCP Masan MeatLife (mã MML-UPCoM) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Theo đó, MML sẽ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 49% (1 cổ phiếu được nhận 4.900 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/12 và ngày thanh toán là 24/12/2021.

Như vậy, với 326.988.447 cổ phiếu đang lưu hành, MML dự chi hơn 1.602 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trên thị trường, đóng cửa ngày 3/12, giá cổ phiếu MML điều chỉnh giảm 1,46% còn 81.000 đồng/cp.

Mới đây, CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco, công ty con của Masan với tỷ lệ sở hữu là 87,3% vốn) đã công bố chuyển nhượng hơn 20 triệu cổ phần CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, VSN), tương đương sở hữu 24,9% vốn cho MML.

Trước đó, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch tái cấu trúc. Theo đó, công ty sẽ được tái cấu trúc để tách biệt mảng kinh doanh độc lập, bao gồm khả năng tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cho phép công ty chuyển đổi thành nền tảng kinh doanh chỉ tập trung vào thịt có thương hiệu.

Cụ thể: công ty sẽ đơn giảm hoá cấu trúc doanh nghiệp của các công ty con liên quan đến mảng kinh doanh thịt và tiếp tục đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thịt.

Để huy động vốn cho kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Công ty sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ 3 không gồm: không chuyển đổi; không có đảm bảo và không kèm chứng quyền với tổng giá trị phát hành gần 7.284 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm với giá phát hành là 1 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 2%/năm, thanh toán 1 lần đến khi đáo hạn và thanh toán bằng cổ phiếu của CTCP MNS Feed.

Kết thúc quý 3 vừa qua, MML ghi nhận doanh thu đạt 4.920 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận gộp giảm 13% còn 656 tỷ đồng là do số lỗ gộp từ CTCP 3F VIỆT trong quý 3/2021 là 87,23 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19% lên hơn 201 tỷ là do hợp nhất CTCP 3F VIỆT, kể từ quý 4/2020. Do đó, lợi nhuận sau thuế giảm 57% từ 208,3 tỷ xuống chỉ còn 90,3 tỷ đồng trong quý 3/2021.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất MML đạt 15.152 tỷ đồng, tăng 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 379 tỷ đồng, tăng 29% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Theo BCTC quý 3/2021, ngày 18/10/2021, công ty đã hoàn hành việc phát hành 7.283.990 trái phiếu và HĐQT đã phê quyệt tăng vốn điều lệ của công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP, theo đó số lượng cổ phiếu mới được phát hành là 273.600 cp, có tổng mệnh giá là 2.736 tỷ đồng.