19:23 03/12/2021

Cung cấp hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ khi chưa được phép, VISE bị phạt tiền

Hà Anh

VISE bị phạt 250 triệu đồng do thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép...

Trang web của VISE.
Trang web của VISE.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định số về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISE).

Theo đó, VISE bị phạt 250 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép.

Cụ thể: trong năm 2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, là tổ chức có liên quan với ông Phạm Hoành Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC) bị phạt 110 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, công ty này đã thực hiện mua 6.886.150 cổ phiếu SRC từ 30/6/2020 đến ngày 02/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (Bắc Giang) bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: công ty công bố Báo cáo tài chính quý 4/2018 (phát hành ngày 23/01/2019) có thông tin sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán (phát hành ngày 04/4/2019) về các chỉ tiêu: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi, Chi phí quản lý doanh nghiệp và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp).

Đồng thời, công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch, theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.