14:59 27/10/2022

Masan muốn phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Khánh Linh -

MSN phê duyệt phương án phát hành ra công chúng 2 lô trái phiếu doanh nghiệp MSNH2328001 và MSNH2328002 tổng trị giá 4.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đây là loại trái phiếu bằng VND, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan - Masan Group (mã MSN) - vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, MSN phê duyệt phương án phát hành ra công chúng hai lô trái phiếu doanh nghiệp MSNH2328001 và MSNH2328002 tổng trị giá 4.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đây là loại trái phiếu bằng VND, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Kỳ hạn của hai lô trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 60 tháng. Dự kiến đợt thứ nhất chào bán vào quý 1/2023 và đợt thứ hai vào Quý 2/2023. Lãi suất của trái phiếu thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng bằng VND do BIDV, Vietcombank, VietinBank và MB công bố vào khoảng trước 11 giờ sáng ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.

Về mục đích chào bán trái phiếu, Masan cho biết sẽ huy động 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã chứng khoán MSN12001) với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023. Thời gian sử dụng vốn dự kiến quý 1/2023.

Masan cũng sẽ huy động 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý 2/2023.

Kế hoạch phát hành trái phiếu của Masan Group. 
Kế hoạch phát hành trái phiếu của Masan Group. 

Cuối tháng trước, tập đoàn này đã huy động thành công hai lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ, thanh toán khoản gốc đáo hạn của trái phiếu MSNPO2022_01 (MSN11906), kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 26/9/2022.

Hiện tại, Masan chưa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022. 6 tháng đầu năm của Masan đạt 36.023 tỷ đồng doanh thu, giảm 12,5% so so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong 6 tháng đầu năm đạt 2.577 tỷ đồng, tăng 163,3% trên cơ sở báo cáo và 345,4% trên cơ sở so sánh với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, MSN đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất từ 90.000-100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22-36%. Lợi nhuận sau thuế ước tính sẽ trong khoảng 6.900-8.500 tỷ đồng, tăng trưởng 82-124% so với 2021. Kết thúc 6 tháng, MSN cho biết đang lên kế hoạch điểu chỉnh mục tiêu tài chính 2022 nhằm phù hợp tình hình thị trường.