11:53 16/10/2010

MSN: Hoàn tất giao dịch mua và tái cấu trúc dự án Nuiphaovica

Hà Vy

Hội đồng Quản trị MSN phê duyệt hoàn tất giao dịch mua và tái cấu trúc dự án Nuiphaovica và các hợp đồng sau, liên quan đến dự án trên

MSN đã hoàn tất giao dịch mua và tái cấu trúc Dự án Nuiphaovica theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty ngày 19/4.
MSN đã hoàn tất giao dịch mua và tái cấu trúc Dự án Nuiphaovica theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty ngày 19/4.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) thông báo phê duyệt hoàn tất giao dịch mua và tái cấu trúc dự án Nuiphaovica và các hợp đồng sau, liên quan đến dự án trên.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan đã phê duyệt hoàn tất giao dịch mua và tái cấu trúc Dự án Nuiphaovica theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty ngày 19/4/2010.

Đồng thời phê duyệt các hợp đồng liên quan đến giao dịch mua và tái cấu trúc Dự án Nuiphavica mà công ty là một bên tham gia:

- Hợp đồng quyền mua cổ phần MSN (MSN Option Agreement) ký giữa Công ty với Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited – VRICL, CTCP Tầm nhìn Masan, và Tiberon Minerals; và

- Hợp đồng quyền chọn cổ phần phổ thông MR (MR Ordinary Share Options Agreement) ký giữa Công ty, Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan, và Tiberon Minerals.

Đồng thời, phê duyệt việc công ty sẽ cấp Quyền chọn mua cổ phần (Option) cho VRICL và cấp Quyền chọn bán (Put Option) cho Tiberon Minerals theo các hợp đồng nêu trên tại Điều 2 và các quyền này sẽ có hiệu lực kể từ Ngày hoàn tất (Closing Date) như được định nghĩa trong hợp đồng.