07:41 19/08/2021

Mua bán không báo cáo, cổ đông lớn của MRF, NHP bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Kim Hải - thành viên HĐQT MRF; bà Nguyễn Thị Hà Phương, cổ đông lớn của NHP do mua bán cổ phiếu không báo cáo...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Kim Hải - thành viên HĐQT MRF; bà Nguyễn Thị Hà Phương, cổ đông lớn của NHP do mua bán cổ phiếu không báo cáo.

Theo đó, ông Phạm Kim Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Merufa (mã MRF-UpCoM) bị phạt 40 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 08/12/2020, ông Phạm Kim Hải đăng ký bán 35.300 cổ phiếu MRF, tuy nhiên, ngày 19/01/2021, HNX mới nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Kim Hải; từ 21/01/2021 đến ngày 17/02/2021, ông Phạm Kim Hải đăng ký bán 135.300 cổ phiếu MRF, tuy nhiên, ngày 01/4/2021, HNX mới nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Kim Hải.

Bà Nguyễn Thị Hà Phương (Hà Nội), cổ đông lớn của Công ty cổ phần NHP (mã NHP-UpCoM) bị phạt 30 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Thêm 15 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể: ngày 18/12/2020, bà Nguyễn Thị Hà Phương đã mua 417.200 cổ phiếu NHP, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NHP, tăng từ 3,97% lên 5,48%. Từ ngày 25/12/2020 đến ngày 19/03/2021, bà Phương tiếp tục mua tổng cộng 2.405.500 và bán 44.200 cổ phiếu NHP dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NHP, tăng từ ngưỡng 5,48% lên 6,62%, 10,82%, 11,18%, 12,7% và 14,3%). Tuy nhiên, đến ngày 19/04/2021, HNX mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và các báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Phương.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HOSE đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 113/NQ-HĐQT ngày 01/8/2019 thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.