12:56 02/07/2021

Mua bán không báo cáo, một loạt lãnh đạo các công ty bị phạt tiền

Hà Anh

SSC vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt nhà đầu tư cá nhân là lãnh đạo, thành viên HĐQT các công ty, cổ đông lớn do mua bán không báo cáo đúng hạn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt nhà đầu tư cá nhân là lãnh đạo, thành viên HĐQT các công ty, cổ đông lớn do mua bán không báo cáo đúng hạn.

Cụ thể: ông Quảng Trọng Lăng - Phó Tổng Giám đốc của CTCP Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE) bị phạt 22,5 triệu đồng do đã thực hiện bán 200.000 cổ phiếu NKG. Tuy nhiên, ngày 13/8/2020, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Quảng Trọng Lăng.

Một CEO người nước ngoài là ông Liu Chien Hung - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) bị phạt tổng cộng là 29,5 triệu đồng. Trong đó, 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (đã thực hiện giao dịch bán 100 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 27/5/2020 đến ngày 19/6/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch); 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký (Ông Liu Chien Hung đăng ký giao dịch mua 500.000 cổ phiếu TKU từ ngày 13/8/2020 đến ngày 11/9/2020, và đã thực hiện giao dịch mua 500.602 cổ phiếu TKU trong thời gian từ ngày 13/8/2020 đến ngày 28/8/2020);

Và 27,500 triệu đồng đối với hành vi vi phạm báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Liu Chien Hung đăng ký giao dịch mua 500.000 cổ phiếu TKU từ ngày 13/8/2020 đến ngày 11/9/2020, và đã thực hiện giao dịch mua 500.602 cổ phiếu TKU trong thời gian từ ngày 13/8/2020 đến ngày 28/8/2020. Ngày 14/9/2020, HNX nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của ông Liu Chien Hung.

Ông Đỗ Tuấn Dương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (SDA-HNX) bị phạt 35 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 27/5/2020, ông Đỗ Tuấn Dương đã mua 250.000 cổ phiếu của SDA, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 1.071.500 cổ phiếu SDA, chiếm 4,08% lên 1.321.500 cổ phiếu SDA, chiếm 5,04% và trở thành cổ đông lớn của SDA; Tuy nhiên, ngày 15/6/2020, ông Đỗ Tuấn Dương bán 50.000 cổ phiếu SDA, và giảm tỷ sở hữu từ 1.321.500 cổ phiếu SDA, chiếm 5,04% còn 1.271.500 cổ phiếu SDA, chiếm 4,85% và không còn là cổ đông lớn của SDA. Tuy nhiên, ngày 24/7/2020, HNX mới nhận được công bố thông tin của ông Đỗ Tuấn Dương về trở thành cổ đông lớn và khi không còn là cổ đông lớn.

Ông Ngô Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên (mã MVY-UpCoM) bị phạt 65 triệu đồng do ông Hùng đã mua 206.500 cổ phiếu MVY vào ngày 22/9/2020 và bán 9.410 cổ phiếu MVY từ ngày 28/9/2020-09/10/2020 nhưng không báo cáo SSC và HNX về việc dự kiến giao dịch.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tú Anh, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) bị phạt 15 triệu đồng do đã mua 12.600 cổ phiếu CTB dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTB, tăng từ ngưỡng 7,94% lên 8,04%. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2020 HNX mới nhận được báo cáo về sở hữu cổ đông lớn đối với cổ phiếu CTB của bà Nguyễn Thị Tú Anh.

Tương tự, ông Cao Ngọc Đức - thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng –Long Bình (mã ILB-HOSE) bị phạt 15 triệu đồng do ông Đức đăng ký bán 40.000 cổ phiếu ILB (tương ứng 400.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu ILB) từ ngày 18/01/2021 đến ngày 16/02/2021 nhưng không thực hiện giao dịch trong thời gian nêu trên. Ngày 24/02/2021, HOSE mới nhận được công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của ông Cao Ngọc Đức.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người có liên quan của ông Hà Phước Lộc - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) bị phạt 10 triệu do bà Hồng đã mua 20.900 cổ phiếu DRC (tương ứng 209.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu DRC) vào ngày 19/01/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cuối cùng, ông Trần Mai Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) bị phạt 45 triệu đồng do ông Cường đăng ký bán 348.109 cổ phiếu CDC (tương ứng 3.481.090.000 đồng mệnh giá cổ phiếu CDC) từ ngày 05/02/2021 đến ngày 04/03/2021, nhưng không thực hiện giao dịch trong thời gian nêu trên. Đến đến ngày 16/03/2021, HOSE mới nhận được công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của ông Trần Mai Cường.