11:05 02/07/2021

Giá trị vốn hoá trên UPCoM đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước

Hà Anh

Trong tháng 6, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 182,8 triệu cổ phiếu được ghi nhận vào ngày 4/6 và phiên có giá trị giao dịch cao nhất đạt 2,6 nghìn tỷ đồng vào ngày 14/6/2021...

Biểu đồ điểm chỉ số UpCoM.
Biểu đồ điểm chỉ số UpCoM.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, thị trường UPCoM tháng 6 tiếp tục có diễn biến khá sôi động với giá trị giao dịch tăng 72%, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 235,5 tỷ đồng.

Cụ thể: tại thời điểm cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa đạt 90,3 điểm, tăng 1,72% so với cuối tháng trước. Toàn thị trường có hơn 2,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị giao dịch 42,6 nghìn tỷ đồng, tăng 72% so với tháng trước.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 106 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 2 nghìn tỷ đồng/phiên. Trong tháng 6, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 182,8 triệu cổ phiếu được ghi nhận vào ngày 4/6 và phiên có giá trị giao dịch cao nhất đạt 2,6 nghìn tỷ đồng vào ngày 14/6/2021.

HNX cho biết, 5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 6/2021 gồm: SUM tăng giá tới 350% từ 4.000 đồng/cổ phiếu lên 18.000 đồng/cổ phiếu; SSG tăng 316,67% từ 2.400 đồng/cổ phiếu lên 10.000 đồng/cổ phiếu; BMN tăng 216% từ 5.000 đồng/cổ phiếu lên 15.800 đồng/cổ phiếu; QLT tăng 178,02% từ 9.100 đồng/cổ phiếu lên 25.300 đồng/cổ phiếu và CCR tăng 165,38% từ 13.000 đồng/cổ phiếu lên 34.500 đồng/cổ phiếu.

Cũng trong tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 38,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1,59 nghìn tỷ đồng. Trong đó giá trị mua vào đạt 919,7 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 666,2 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 253,5 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Theo đó, 5 mã cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 6/2021 gồm: SHB với 646.520.800 cổ phiếu; PVS với 372.638.155 cổ phiếu; SHS với 228.325.795 cổ phiếu; NVB với 185.365.968 cổ phiếu và IDC với 180.214.436 cổ phiếu.

Trong đó, có 5 mã cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất gồm: VND với 8.023.810 cổ phiếu; PVS với 2.822.800 cổ phiếu; SHB với 1.868.300 cổ phiếu; PVI với 1.494.700 cổ phiếu và PAN với 922.400 cổ phiếu và 5 mã cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất gồm: VND với 14.291.705 cổ phiếu; PVI với 14.158.100 cổ phiếu; PVS với 6.918.287 cổ phiếu; PAN với 4.426.200 cổ phiếu và PVC với 2.354.200 cổ phiếu.

Về quy mô thị trường, tính đến hết tháng 6/2021, thị trường UPCoM có thêm 4 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới mới và 20 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch mới, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới đạt 906 doanh nghiệp, với tổng khối lượng đăng ký giao dịch mới đạt hơn 38 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch mới đạt 380,7 nghìn tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng đạt xấp xỉ 1.150 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước.