08:35 29/12/2011

Năm 2011, LIG hoàn thành gần 50% chỉ tiêu lợi nhuận năm

Năm 2011, doanh thu hợp nhất của LIG đạt 1.059 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 49,8 tỷ đồng, bằng 49,74% kế hoạch

Diễn biến giá cổ phiếu LIG trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu LIG trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Theo đó, doanh thu hợp nhất toàn hệ thống đạt 1.059 tỷ đồng, bằng 100,86% kế hoạch năm và tăng 37,70% so với năm 2010; Lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống đạt 49,8 tỷ đồng, bằng 49,74% kế hoạch năm; đảm bảo tỷ lệ cổ tức của cổ đông Công ty mẹ đã được thông qua là 18%.

Năm 2011, LIG đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.051,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 100,117 tỷ đồng; cổ tức từ 18-30%.

Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 toàn hệ thống dự kiến với doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 13,31% so với thực hiện năm 2011; lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 40,56% so với thực hiện năm 2011; tỷ lệ cổ tức của cổ đông thuộc Công ty Mẹ dự kiến từ 15% trở lên.

Bên cạnh đó, LIG cho biết, hiện nay, Dự án LICOGI13 TOWER đã cơ bản hoàn thành công tác thi công phần thô, các gói thầu cơ điện và công tác hoàn thiện đang được tiến hành song song. Với một số thay đổi liên quan đến thiết kế, chủng loại vật liệu (gạch không nung, vữa trát...), công nghệ thi công (ứng dụng công nghệ mới: sàn bóng C-deck) để phù hợp với cảnh quan và các tiêu chuẩn về qui hoạch và xây dựng mới, dự kiến Tòa nhà sẽ được bàn giao cho khách hàng vào tháng 8/2012.