12:48 19/09/2022

Nghi bị lợi dụng, Cà phê Thắng Lợi đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc cổ phiếu này tăng trần bất thường

Hà Anh

Theo diễn biến thị trường từ ngày 15/08/2022 đến ngày 13/09/2022, CFV tăng trần biến động các phiên liên tục và đẩy giá cổ phiếu từ 4.500 đồng/cổ phiếu lên 60.100 đồng/cổ phiếu...

Biểu đồ giá cổ phiếu CFV thời gian qua trên UpCoM.
Biểu đồ giá cổ phiếu CFV thời gian qua trên UpCoM.

Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi (mã CFV-UpCoM) vừa có báo cáo thông tin cổ phiếu tăng trần.

Cụ thể: CVF cho biết giá cổ phiếu Công ty tiếp tục tăng trần liên tiếp từ ngày 08/09/2022 đến ngày 13/09/2022.

Theo diễn biến thị trường từ ngày 15/08/2022 đến ngày 13/09/2022, CFV tăng trần biến động các phiên liên tục và đẩy giá cổ phiếu từ 4.500 đồng/cổ phiếu lên 60.100 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh qua các phiên giao dịch rất thấp, chủ yếu là 100-300 cổ phiếu/phiên giao dịch.

Công ty đã thực hiện báo cáo giải trình nhiều lần tại các văn bản số 198/CV-CTCP ngày 19/08/2022, 208/CV-CTCP ngày 29/08/2022, 213 CV-CTCP ngày 08/09/2022 theo đúng quy định. CFV cho biết, công ty cũng như cá nhân Ban lãnh đạo và những người liên quan không có bất kỳ tác động nào liên quan để đẩy giá cổ phiếu tăng cao, đồng thời cũng không giao dịch cổ phiếu CFV trên thị trường chứng khoán.

Theo CVF thì việc cổ phiếu của Công ty liên tục tăng trần liên tục và khối lượng giao dịch thấp như vậy là rất bất thường (tất cả các phiên tăng trần đều chỉ có 01 lệnh đặt mua và bán giá trần trong phiên).

Đáng chú ý là công ty nghi ngờ có một số cá nhân lợi dụng lỗ hổng của thị trường chứng khoán tác động đến giá cổ phiếu của Công ty vì động cơ cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo giá trị cổ phiếu về đủng giá trị thực, minh bạch thông tin trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, tăng cường công tác quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, công ty đã đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, HNX tiến hành kiểm tra các cá nhân đã thực hiện các giao dịch trên dẫn tới việc biến động tăng trần bất thường cổ cổ phiếu CFV.

Trước đó, giá cổ phiếu CVF tiếp tục tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 30/08/2022 đến ngày 07/09/2022. Do đó, công ty đã có công văn gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HNX giải trình về việc này.

Cũng theo CFV, giá cổ phiếu tăng trần các phiên liên tục là do diễn biến của thị trường chứng khoán. Công ty chỉ thực hiện báo cáo trung thực thông tin các phiên cổ phiếu đã tăng trần liên tiếp theo yêu cầu.

Ngoài ra, công ty và cá nhân Ban lãnh đạo không làm gì tác động đến giá cổ phiếu cũng như thực hiện giao dịch cổ phiếu CFV trên thị trường chứng khoán. do vậy, không có cơ sở để giải trình liên quan đến việc giá cổ phiếu đã tăng trần 05 phiên liên tiếp như trên.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên 2022 đã soát xét, CFV ghi nhận doanh thu bán hàng tăng 6% lên gần 222 tỷ đồng, trong khi đó, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 65% xuống còn hơn 4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế -3,96 tỷ (cùng kỳ lãi 3,15 tỷ); lợi nhuận sau thuế -3,96 tỷ (cùng kỳ lãi 2,45 tỷ).

Theo CFV thì lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo soát xét 6 tháng năm 2022 bị lỗ và giảm 262% so với cùng kỳ năm 2021 chủ yếu là do tốc độ tăng doanh thu bán hàng thấp hơn tốc độ tăng giá vốn hàng bán. Mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 6% nhưng giá vốn hàng bán tăng đến 10%. Nguyên nhân chủ yếu là mặc dù sản lượng bán tăng nhung giá cả thị trường cà phê biến động liên tục, giá cà phê nội địa tăng cao trong khi đó giá cà phê thế giới giảm mạnh gây khó khăn cho Công ty trong việc kinh doanh cà phê nhân phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, mặc dù Công ty đã nỗ lực thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động, tuy nhiên yếu tố lợi nhuận gộp giảm 7,6 tỷ đồng đã khiến cho lợi nhuận trước thuế giảm 7,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 6,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính bán niên 2022, bên kiểm toán có đưa ra ý kiến kiếm toán ngoại trừ như sau: “Đến thời điếm 30 tháng 06 năm 2022, Công ty vẫn chưa được quyết toán chi phí cổ phần hóa và xác định giá trị phần cốn nhà nước đế bàn giao sang Công ty cổ phần do các vấn đề xử lý các tồn tại tài chính còn vướng mắc. Công ty đã có công văn số 733/CV-TL ngày 01 tháng 12 năm 2020 gửi Sở Tài chính Đăk Lăk về việc quyết toán chi phí cổ phần hóa và quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điếm chính thức chuyến thành Công ty Cổ phần.

Theo đó, Công ty đề nghị quyết toán chi phí cố phẩn hóa với giá trị là 1.089.000.000 đồng, đồng thời kiến nghị xử lý giảm trừ một số khoản phải thu của các hộ nhận khoán, khoản âm quỹ khen thưởng phúc lợi, khoản tài sản thiếu chờ xử lý là giá trị còn lại của TSCĐ vườn cây cà phê bị các hộ tự ý chặt phá và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang năm 2018 không thu được sản lượng theo hợp đồng khoán vào giá trị phải nộp về nhà nước (giá trị các khoản giảm trừ tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 còn lại là 13.445.570.772 đồng). Tùy thuộc vào quyết định của Cơ quan quản lý, các số liệu trình bày trên bảo cáo tài chỉnh có thể bị thay đổi khi có quyết định chính thức ”.

Về phần này, CFV có biết, Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi bắt đầu đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 09/10/2019, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Quyết định phê duyệt quyết toán bàn giao vốn giữa Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần nên chưa có cơ sở để xác nhận số liệu, cụ thể như chi phí cổ phần hóa; tiền thuê đất truy thu giai đoạn 2006-2017, năm 2018 và năm 2019; tiền nợ phân bón của các hộ dân; khoản âm quỹ khen thưởng phúc lợi; tài sản thiếu chờ xử lý và khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Đối với các khoản này, ngày 01/12/2020 Công ty đã làm công văn số 733/CV-TL để báo cáo các khoản tồn đọng và kiến nghị xử lý khi quyết toán bàn giao vốn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, giá cổ phiếu này tăng thêm 11.300 đồng/cp lên 90.700 đồng với 1.864 cổ phiếu được giao dịch.