16:08 09/03/2022

Nhà mạng nào được người dùng đánh giá cao nhất về chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng?

Nhĩ Anh

Mức độ hài lòng của người sử dụng là những thông tin hữu ích giúp các nhà cung cấp dịch vụ băng rộng di động, cố định, cũng như điện toán đám mây có thể thấy rõ hơn những đánh giá, trải nghiệm, cảm nhận của khách hàng; từ đó có các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng hướng tới sự cạnh tranh lành mạnh, phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn, góp phần phát triển lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin…

Hội thảo World Mobile Broadband & ICT 2022 do Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế tại Việt Nam tổ chức đã công bố và vinh danh Nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động, cố định và ISP tiêu biểu năm 2022.
Hội thảo World Mobile Broadband & ICT 2022 do Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế tại Việt Nam tổ chức đã công bố và vinh danh Nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động, cố định và ISP tiêu biểu năm 2022.

Ngày 9/3/2022, tại Hội thảo World Mobile Broadband & ICT 2022 do Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế tại Việt Nam tổ chức đã công bố và vinh danh Nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động, cố định và ISP tiêu biểu năm 2022.

Năm 2022, chương trình khảo sát diễn ra từ ngày 30 tháng 01 đến 25 tháng 2 tại 11 tỉnh, thành tại Việt Nam, thu được hơn 10.000 mẫu khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân người dùng dịch vụ băng rộng di động, cố định và 319 mẫu khảo sát doanh nghiệp về mức độ hài lòng về dịch vụ điện toán đám mây. Đối tượng tham gia khảo sát được chia thành 11 nhóm tuổi, thuộc 6 lĩnh vực/ngành nghề khác nhau.

Ban tổ chức cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp, chương trình khảo sát này được thực hiện. Qua khảo sát đã cho thấy rõ sự thay đổi, dịch chuyển của các dịch vụ viễn thông trong đó đáng chú ý nhất là sự thay đổi về thị phần, về mức độ hài lòng và về thói quen người sử dụng.

Ngoài ra, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của thị trường viễn thông trong vòng 2- 3 năm qua là việc các đơn vị nhà mạng tích cực tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và coi đó là lợi thế cạnh tranh mới của mình. Từ thực tế đó, chương trình khảo sát mức độ hài lòng của các doanh nghiệp tại Việt Nam, tập trung trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, vận tải logistic, truyền thông…

Đặc biệt, năm 2022 cũng là năm thứ 2 triển khai thực hiện chương trình khảo sát mức độ hài lòng của các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ điện toán đám mây. Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch hội đồng cố vấn giải thưởng nhấn mạnh, báo cáo mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ băng thông rộng di động, ISP và điện toán đám mây được kỳ vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp các nhà cung cấp dịch vụ băng rộng di động, cố định, cũng như điện toán đám mây thấy rõ hơn những đánh giá, trải nghiệm, cảm nhận của khách hàng theo các tiêu chí đưa ra.

Từ đó các nhà cung cấp có các giải pháp thay đổi, cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng nhằm hướng tới sự cạnh tranh lành mạnh, phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn, góp phần phát triển lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin đang được coi là hạ tầng quan trọng cho sự phát triển.

Hội đồng Cố vấn Bình chọn giải thưởng Nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động, ISP và điện toán đám mây tiêu biểu năm 2022 gồm 9 thành viên là các chuyên gia đã và đang công tác, quản lý lĩnh vực viễn thông thống nhất tiêu chí xét duyệt, các nhận định, đánh giá chuyên sâu trên cơ sở kết quả bình chọn của người sử dụng để công bố, vinh danh các đơn vị cung cấp dịch vụ tiêu biểu.

Năm 2022, có 6 doanh nghiệp ở các mục đã được lựa chọn gồm: Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng di động tiêu biểu về chất lượng dịch vụ; Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng di động tiêu biểu về chăm sóc khách hàng; Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng cố định tiêu biểu về chất lượng dịch vụ; Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng cố định tiêu biểu về chăm sóc khách hàng; Nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây tiêu biểu và Nhà cung cấp dịch vụ phần mềm điện toán đám mây tiêu biểu.

Trong năm 2023-2025, Ông Lê Thanh Tâm, Tổng giám đốc IDG Việt Nam đề xuất sẽ hướng đến tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ tiêu biểu ở các mảng mới. Đó là nhà mạng tiêu biểu cung cấp dịch vụ công (bộ, ngành, địa phương); nhà mạng tiêu biểu cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng; sản xuất giao thông, giao nhận, thương mại điện tử, bất động sản, y tế, giáo dục; cung cấp dịch vụ Mobile Money và hỗ trợ khởi nghiệp. Tiếp đó là các nhà cung cấp dịch vụ internet tiêu biểu cho các hộ gia đình và doanh nghiệp…