15:48 24/02/2022

Nhập siêu 3,9 tỷ USD trong kỳ đầu tiên của tháng 02/2022

Mạnh Đức -

Trong kỳ 1 tháng 02/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,9 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2022, cả nước nhập siêu lên tới 2,53 tỷ USD…

Trong 15 ngày đầu tháng 02/2022, cả nước nhập siêu lên tới 3,9 tỷ USD.
Trong 15 ngày đầu tháng 02/2022, cả nước nhập siêu lên tới 3,9 tỷ USD.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2022 (từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2022) đạt 21,41 tỷ USD, giảm 33,8% (tương ứng giảm 10,92 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 01/2022, chủ yếu do rơi vào kỳ nghỉ Tết.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 02/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/02/2022 đạt 81,69 tỷ USD, tăng 9,8%, tương ứng tăng 7,3 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 56,91 tỷ USD, tăng 6,9% (tương ứng tăng tới 3,7 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 24,78 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 3,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, trong kỳ 1 tháng 02/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,9 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,53 tỷ USD.

NHIỀU NHÓM HÀNG XUẤT KHẨU CHÍNH GIẢM MẠNH

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2022 đạt 8,75 tỷ USD, giảm 50,5% (tương ứng giảm 8,93 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 01/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 02/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 01/2022 ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may giảm 1,41 tỷ USD, tương ứng giảm 67,3%; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 1,1 tỷ USD, tương ứng giảm 51,1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,01 tỷ USD, tương ứng giảm 38,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 875 triệu USD, tương ứng giảm 35,2%;...

Như vậy, tính đến hết 15/02/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 39,58 tỷ USD, tăng 2,7% tương ứng tăng 1,03 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Một số nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước như: hàng dệt may tăng 478 triệu USD, tương ứng tăng 12,7%; hàng thủy sản tăng 269 triệu USD, tương ứng tăng 33,5%; sắt thép các loại tăng 240 triệu USD, tương ứng tăng 30,9%...

Bên cạnh đó có một số nhóm hàng giảm như điện thoại các loại & linh kiện giảm 1,7 tỷ USD, tương ứng giảm 21,7%; giày dép các loại giảm 93 triệu USD, tương ứng giảm 3,7%...

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2022 đến 15/02/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2022 đến 15/02/2022
và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 02/2022 đạt 6,71 tỷ USD, giảm 47,7%, tương ứng giảm 6,11 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 01/2022.

Tính đến hết ngày 15/02/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 28,77 tỷ USD, giảm 1,3%, tương ứng giảm 367 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP FDI VẪN CHIẾM TỶ TRỌNG CAO

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2022 đạt 12,66 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm gần 2 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 01/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 02/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 01/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 373 triệu USD, tương ứng giảm 19,3%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 248 triệu USD, tương ứng giảm 23,1%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 240 triệu USD, tương ứng giảm 6,7%...

Như  vậy, tính đến hết 15/02/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 42,11 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 6,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Một số nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng gần 2,4 tỷ USD, tương ứng tăng 29,7%; vải các loại tăng 533 triệu USD, tương ứng tăng 36,8%; sắt thép các loại tăng 426 triệu USD, tương ứng tăng 37%; hóa chất tăng 327 triệu USD, tương ứng tăng 42,8%...

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/02/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/02/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 02/2022 đạt 8,65 tỷ USD, giảm 11,4% (tương ứng giảm 1,1 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 01/2022. Tính đến hết ngày 15/02/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 28,14 tỷ USD, tăng 16,9% (tương ứng tăng 4,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 66,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.