06:00 22/04/2022

Ninh Thuận tăng tốc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh thích ứng “bối cảnh mới”

Vy Vy -

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và thích ứng với bối cảnh mới, Ninh Thuận chủ trương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dần các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống sang các phương thức dựa trên nền tảng số…

Toàn cảnh Hội nghị “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận: Cơ hội, thách thức và Giải pháp”.
Toàn cảnh Hội nghị “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận: Cơ hội, thách thức và Giải pháp”.

Ngày 21/4, tại Ninh Thuận, UBND tỉnh Ninh Thuận, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và USAID LinkSME đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận: Cơ hội, thách thức và Giải pháp”.

Trong bối cảnh nền kinh tế số ngày càng phát triển tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành như hiện nay.

Tuy nhiên, chuyển đổi số là một nội dung tương đối mới đối với doanh nghiệp Việt Nam, do đó, ngày 24/3/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định 330/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 97% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm qua đã khiến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đặc biệt, các doanh nghiệp của tỉnh với sức cạnh tranh còn thấp càng trở nên khó khăn hơn, nhu cầu chuyển đổi số trở nên cấp thiết để các doanh nghiệp đổi mới mô hình, chuyển dần các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống sang các phương thức dựa trên các nền tảng số nhằm chủ động mở rộng thị trường, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới.

Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ về Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ về Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát gần đây của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo Thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021 cho thấy, hạn chế về chi phí đầu tư, thay đổi thói quen, tập quán người lao động hay thiếu nhân lực để triển khai chuyển đổi số là những rào cản chính mà doanh nghiệp đang gặp phải trong tiến trình chuyển đổi số.

Vì vậy, Hội nghị được tổ chức lần này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và xu hướng tất yếu của chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và kết nối các giải pháp, các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp còn được các chuyên gia tư vấn 1-1 giải quyết những vấn đề cụ thể, kết nối với nhiều giải pháp ưu đãi từ các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế đồng hành cùng Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như VNPT, Cloudify, Freshdi, Amazon Global Selling.

Hội nghị cho thấy hành động cụ thể và thiết thực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Ninh Thuận và USAID trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp.