12:11 03/04/2021

Ô tô Hàng Xanh bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Hà Anh

Công ty vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đối với ông Đỗ Tiến Dũng và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 2/4

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Theo đó, công ty vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đối với ông Đỗ Tiến Dũng và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 2/4.

Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty đối với bà Vũ Thị Hạnh và bổ nhiệm Đỗ Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch, từ ngày 2/4.

Về thù lao HĐQT năm 2020, công ty đã chi Chủ tịch HĐQT là 30 triệu đồng/người/tháng; thành viên HĐQT là 15 triệu đồng/người/tháng với tổng số tiền là 1,08 tỷ đồng cho 5 người.

Được biết, trong năm 2020 số lượng xe bán ra trong năm 2020 đạt 2.558 xe, tăng 2% so với năm 2019; HAX ghi nhận doanh thu đạt 5.538,6 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ (5.226 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 125,8 tỷ đồng, tăng 117% so với thực hiện trong năm 2019 (57,86 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2020, Haxaco có tổng tài sản hơn 1.232 tỷ đồng, giảm 24% so với hồi đầu năm (1.632 tỷ); nợ phải trả giảm mạnh từ gần 1.163 tỷ xuống còn 697 tỷ đồng; nợ dài hạn cũng giảm từ 4.028 tỷ xuống còn 3.677 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 96 tỷ lên 166 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/4, cổ phiếu HAX giảm 100 đồng về 21.400 đồng/cổ phiếu