20:04 02/04/2021

TRA đặt mục tiêu lợi nhuận 2021 tăng 11%, cổ tức 30% tiền mặt

Mộc Linh

Năm 2021, Traphaco dự kiến lãi ròng 240 tỷ đồng dựa trên doanh thu 2.100 tỷ đồng

Theo biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Traphaco (mã TRA), công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 240 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 11% so với kết quả thực hiện của năm 2020. Chia cổ tức cho cổ đông ở mức 30% bằng tiền mặt.

Ông Trần Túc Mã, Tổng Giám đốc Traphaco, cho biết năm 2020 tuy doanh thu không hoàn thành (đạt 1.908 tỷ đồng, hoàn thành 95% so kế hoạch là 2.000 tỷ đồng), nhưng vẫn tăng trưởng 12% so với cùng kỳ, do đó Traphaco là một trong những doanh nghiệp dược tăng trưởng tốt nhất ngành. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 216,7 tỷ đồng, vượt 16,7% so với kế hoạch (180 tỷ đồng).

Năm 2021, công ty xác định là năm "Chuẩn hóa quy trình", tập trung quản lý chi phí bằng kế hoạch ngân sách; thúc đẩy hoạc động marketing; phát triển sản phẩm tân dược; phát triển các sản phẩm phân phối; chuyển giao công nghệ Deawoong…

Trong 5 năm tới, giai đoạn 2021 - 2025, Traphaco kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu và lãi trước thuế có thể đạt tỷ lệ kép ở mức 13,3% và 15%.

Tỷ trọng ngành hàng theo đó cũng dự kiến chứng kiến sự thay đổi về cơ cấu với tỷ lệ ngày một nhiều hơn của sản phẩm khai thác.

Đến năm 2025, tỷ lệ của sản phẩm khai thác là 11,7%; tốc độ tăng trưởng của ngành hàng sản xuất khoảng 11,9% tăng trưởng kép trong 5 năm, trong khi đó tỷ lệ tăng trưởng dòng sản phẩm khai thác sẽ tăng trưởng kép 53,1% tương đương 8,4 lần doanh thu của ngành hàng này trong năm 2020.

Cũng trong giai đoạn 2021 - 2025, Công ty tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, đặc biệt với đối tác Daewoong Hàn Quốc với khoảng 70 sản phẩm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 02/4, giá cổ phiếu TRA đạt mức 72.000 đồng/cổ phần, tăng khoảng 4% trong vòng 01 tháng qua.