10:25 03/03/2022

Quảng Nam công khai 11 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật đất đai

Thanh Xuân

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/12/2021 qua thanh tra, kiểm tra, tỉnh phát hiện có 62 đơn vị, tổ chức (theo thống kê chưa đầy đủ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vì vậy đã thực hiện thu hồi diện tích đất là 13.619.684 m2...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngoài ra còn một số đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất không đúng đối tượng, chuyển mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép cũng bị xử lý và buộc phải thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên đến thời điểm ngày 31/12/2021, 18 đơn vị đã khắc phục sai phạm có liên quan và vẫn còn 11 đơn vị tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai như: dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam công khai 11 đơn vị tổ chức sử dụng đất vi phạmpháp luật đất đai
Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam công khai 11 đơn vị tổ chức sử dụng đất vi phạm
pháp luật đất đai

Cụ thể, trên địa bàn huyện Thăng Bình  hai trường hợp vi phạm không đưa đất vào sử dụng. Thị xã Điện Bàn và TP. Hội An 6 trường hợp sử dụng đất chậm so với tiến độ đã cam kết. Ngoài ra, TP. Hội An có một trường hợp không đưa đất vào sử dụng và một trường hợp chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng. Huyện Núi Thành cũng có một trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng.

Trong danh sách các dự án vi phạm, điển hình là dự án Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm với diện tích đất vi phạm 2.592.230 m2, Công ty TNHH Xây dựng và mua bán thiết bị Hùng Hậu với 21.890 m2; Công ty cổ phần Thương mại Hùng Cường tại thị xã Điện Bàn với hơn 20.882 m2... Đa số các vi phạm nói trên đã được phát hiện và xử lý từ nhiều năm trước nhưng hiện vẫn đang vi phạm.

Liên quan đến các dự án này vào ngày 22/2/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 969/UBND-KTN gửi các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, TP. Quảng Nam về việc đăng thông tin công khai các trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Được biết, trong thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện nhiều dự án, công trình sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, vì vậy để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 7352 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý các dự án, công trình này.

Cụ thể, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố báo cáo danh sách các dự án, công trình vi phạm pháp luật đất đai còn vướng mắc, chưa xử lý; các dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, báo cáo danh sách các dự án, công trình có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng đến nay còn gặp khó khăn chưa giải quyết để đưa đất vào sử dụng.

Bên cạnh đó tổng hợp, phân tích, phân loại các vi phạm, đánh giá cụ thể từng trường hợp vi phạm (loại vi phạm, hình thức vi phạm), vướng mắc  trong thực hiện, nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp cần tháo gỡ đối với các dự án, công trình nêu trên.