16:57 13/12/2021

Quảng Nam gia hạn 3 dự án tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Thanh Xuân -

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang vừa ký văn bản số 8816/UBND-KTN về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành các dự án khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh đã thống nhất thời gian hoàn thành các dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An gồm: Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 2, Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 3 và Khu tái định cư Sơn Viên do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam làm chủ đầu tư đến 30/6/2023.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu công ty chủ đầu tư tiếp tục rà soát nội dung cần điều chỉnh của các khu tái định cư sao cho phù hợp để lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh quy mô đầu tư các dự án.

Lập kế hoạch chi tiết thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng trên phần diện tích còn lại của các dự án khu tái định cư và phải phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn thực hiện theo cam kết…

UBND tỉnh  giao Sở Xây dựng hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, điều chỉnh quy mô đầu tư các dự án khu tái định cư của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam theo đúng quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường phải chủ trì, hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, thủ tục về việc xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Liên quan đến 3 khu tái định cư này, tại Công văn số 1546/SKHĐT-QHTH năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho biết, 3 dự án đã được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam thay mặt Công ty TNHH phát triển Nam Hội An (nhà đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An) làm nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng, để tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Thời gian thực hiện 3 dự án từ năm 2016-2019. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Sơn Viên tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 34,76 ha; Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 2 tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên có quy mô 40,96 ha; Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 3 tại xã Duy Hải và xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 43,98 ha.

Mặc dù các dự án trên được triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay đã 5 năm, nhưng công tác thi công chưa hoàn thành đối với phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án là quá chậm trễ. Mặt khác khi quá tiến độ 18 tháng, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam mới có văn bản đề nghị gia hạn là vi phạm tiến độ và chưa tuân thủ thời gian do UBND tỉnh giao cho. Thêm vào đó, việc đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện đến 30/6/2023, tăng 42 tháng cũng vượt quá quy định…

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án, xem xét phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm tiến độ, năng lực tài chính của chủ đầu tư… báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án.