15:29 07/12/2021

Quảng Ngãi dự kiến thu hồi hơn 4.950 ha đất thực hiện 427 dự án

Phan Dương

Tại tờ trình số 204 gửi HĐND về việc ban hành nghị quyết danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị thu hồi 4.950,45 ha đất để triển khai 427 công trình, dự án...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong đó, huyện Bình Sơn có diện tích đất cần thu hồi nhiều nhất và cũng là địa phương có nhiều dự án quy mô lớn. Cụ thể, trong Khu Kinh tế Dung Quất cần thu hồi 1.883 ha, phục vụ thực hiện các dự án: đầu tư xây dựng dự án tại vị trí số 21 rộng 1.125 ha (xã Bình Tân Phú); đầu tư xây dựng dự án tại vị trí số 4 quy mô hơn 125 ha (xã Bình Phước)...; Ngoài Khu kinh tế Dung Quất, thì tỉnh dự kiến sẽ thu hồi gần 722 ha đất cho dự án nhà máy điện mặt trời Hồ Đập Hố Đá quy mô 270 ha (xã Bình Khương); nhà máy điện mặt trời Hồ Đập Hóc Dọc quy mô 235 ha (xã Bình Nguyên)…

Tại thành phố Quảng Ngãi, sẽ thu hồi hơn 1.088 ha phục vụ một số dự án lớn gồm: Khu dân cư An Phú (đảo Ngọc) gần 165 ha (phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An); công viên trung tâm thành phố kết hợp khu đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng quy mô 229 ha (xã Tịnh Khê)…

Tại các huyện khác, tỉnh sẽ thu hồi tầm hàng chục đến hàng trăm ha đất. Ví như: huyện Sơn Tịnh thu hồi hơn 410 ha thực hiện 30 dự án; Huyện Tư Nghĩa thu hồi hơn 210 ha thực hiện 18 dự án; Huyện Mộ Đức thu hồi hơn 152 ha thực hiện 13 dự án; Huyện Sơn Hà thu hồi hơn 128 ha thực hiện 22 dự án; Huyện Đức Phổ thu hồi hơn 100 ha thực hiện 42 dự án; Huyện Nghĩa Hành thu hồi hơn 92 ha cho 16 dự án; Huyện Trà Bông thu hồi 53 ha đất thực hiện 14 dự án; Huyện Ba Tơ thu hồi hơn 40 ha đất phục vụ 25 dự án; Huyện Lý Sơn thu hồi 36 ha đất thực hiện 6 dự án; Huyện Minh Long thu hồi hơn 25 ha thực hiện 21 dự án; Huyện Sơn Tây thu hồi 7,2 ha cho 18 dự án…

Dự kiến tổng kinh phí chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ công tác thu hồi đất là gần 8.131 tỷ đồng.

Tờ trình của UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, trong 2021, toàn tỉnh có 148 công trình, dự án phải thu hồi đất và 71 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ. Trong năm thực hiện kế hoạch sử dụng đất, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phát sinh thêm 55 công trình, dự án phải thu hồi đất và 47 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất từng phòng hộ. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh có 321 công trình, dự án.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trên thực tế, có nhiều công trình, dự án có vốn ghi trong năm kế hoạch sử dụng đất nhưng vẫn chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện; Việc thông báo thu hồi đất (báo trước 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp) chiếm thời gian tương đối nhiều, chưa kể thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm điểm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Nhiều công trình, dự án vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Tỉnh chủ trương, đối với các công trình của năm 2020 - 2021, sẽ được tiếp tục thực hiện công tác đất đai trong kế hoạch sử dụng năm 2022; Các công trình năm 2019, các công trình quá thời hạn 03 năm phải công bố huỷ bỏ khỏi kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Do đó, việc lập danh mục, công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh là để làm cơ sở thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, các cấp phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực. Đồng thời, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.